O realizacji i rozliczaniu projektów w organizacjach pozarządowych

Jak prawidłowo zrealizować i sprawnie rozliczyć projekt dofinansowany ze środków publicznych? Napisanie i złożenie wniosku oraz otrzymanie dotacji to dopiero początek drogi w czasami skomplikowanej procedurze rozliczenia projektu.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków publicznych – na przykładzie Wielkopolskiej Wiary”, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (przy ul. Pl. J. Metziga 26/6) w godz. 9:00 – 16:00.

Zakres tematyczny szkolenia przewiduje m.in.:

  • zasady wydatkowania środków publicznych,
  • prowadzenie dokumentacji projektowej,
  • rozliczanie wydatków,
  • wkład własny do projektu,
  • zatrudnianie pracowników,
  • kontrola projektu,
  • sprawozdawczość.

Ekspertką prowadzącą szkolenie będzie doświadczona trenerka Dorota Surma.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem.

Ofertę kierujemy do organizacji pozarządowych realizujących (bądź zamierzających realizować) projekty dofinansowane ze środków samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego czy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu (do pobrania poniżej) prosimy przesłać najpóźniej do 24 listopada br. faksem pod numer: 65 520 40 95 lub mailem na adres mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl.

formularz_zgloszeniowy_26.11.2014