„Kto pyta nie błądzi” – zasady dokumentowania efektów projektu

Podczas realizacji każdego projektu dążymy do osiągnięcia założonych wcześniej efektów. Osiągnęliśmy wskaźniki, widzimy swój sukces, ale czy widzą go inni? Jak to udokumentować?

Zapraszamy na cykl warsztatów doradczych „Kto pyta nie błądzi”, pierwszy już 6 listopada w Centrum PISOP w Lesznie, Pl. J. Metziga 26/6 w godz. 10:00-12:00.

Prowadząca warsztat, doradca regionalny „Wielkopolskiej Wiary” przedstawi uczestnikom zasady dokumentowania efektów projektu, m.in.:

  • jak opracować formularz ankiety, by uzyskane odpowiedzi najlepiej odzwierciedlały osiągnięty efekt,

oraz

  • jakie informacje należy zamieścić w raporcie z obserwacji i raporcie z przeprowadzonych wywiadów, na co zwrócić uwagę, a czego unikać.

Wsparcie w postaci warsztatu doradczego dedykujemy realizującym projekty w ramach Konkursu „Wielkopolska Wiara”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. warsztacie prosimy o kontakt z Mateuszem Grzeszczukiem mailowo: mateusz.grzeszczuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.