Myśl projektowo – dodatkowy termin szkolenia

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem „ABC tworzenia projektu”, proponujemy Państwu dodatkowy termin szkolenia – 1 lutego (w godz. 8.30 do 15.30) w biurze Centrum PISOP w Lesznie.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą w  prawidłowym wypełnianiu wniosku oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać najpóźniej do 30 stycznia mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

 Do pobrania:
zgloszenie_abc_1.02.

 Serdecznie zapraszamy!