Myślenie projektowe – działaj efektywnie!

Twoja organizacja zamierza ubiegać się o dotację?

W jaki sposób prawidłowo opracować projekt? Jak zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania?

Odpowiedzi na te i inne pytania już 23 kwietnia poznają uczestnicy szkolenia pn. „Myśl projektowo – działaj efektywnie”.

Szkolenie, kierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego, odbędzie się w Centrum Bukowska (ul. Bukowska 27/29, Poznań) w godzinach: 9.00 – 16.00.

Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie realizacji projektu,
  • charakterystyka grupy docelowej,
  • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
  • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
  • zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu załączonym pod wiadomością) należy przesyłać najpóźniej do 17 kwietnia br. mailem na adres malgorzata.jankowska@pisop.org.pl (w temacie wiadomości wpisując tytuł szkolenia) lub faksem pod nr 61/851 91 34.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie jednej osoby z danej instytucji.

Więcej informacji udziela Małgorzata Jankowska pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem malgorzata.jankowska@pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

139108520770036  139108476586571

W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji, Zgłaszający ponosi pełny koszt uczestnictwa.