Wizerunek organizacji – szkolenie

Strona internetowa, organizowane wydarzenia, informacje w mediach – to tylko niektóre z elementów składające się na wizerunek fundacji, czy stowarzyszenia. Jak je odpowiednio przygotować, aby budowały pozytywny obraz naszej organizacji? Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 16 kwietnia br. w Poznaniu.

Szkolenie pt. „Komunikacja zewnętrzna” kierowane jest szczególnie do osób odpowiadających za wizerunek organizacji w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, zakładach aktywności zawodowej, centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

W programie szkolenia omówione zostaną elementy komunikowania tj.: komunikacja wewnętrzna, identyfikacja wizualna, narzędzia komunikowania i zasady ich przygotowywania, relacje z mediami, relacje z partnerami.

Szkolenie poprowadzi Justyna Schaefer-Kurkowiak ekspertka ds. komunikowania w Centrum PISOP.
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 kwietnia mailem na adres: malgorzata.jankowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61 851 91 34 (wzór formularza dołączony pod wiadomością). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.

loga UE-poziom_kolor

 

 

139108520770036