Po Forum Ekonomii Społecznej

1 marca br. w pięknych wnętrzach Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie odbyło się Forum Ekonomii Społecznej. Jego tematyka dotyczyła „Źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej” i zainteresowała wiele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i grup nieformalnych z subregionu leszczyńskiego.

Zaproszenie prelegenci przedstawili zarówno ogólnopolskie programy grantowe, jak i te skierowane do mieszkańców Wielkopolski.

Artur Łukasiak – prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii – niezwykle ciekawie i barwnie  opowiedział o programie Działaj Lokalnie, który skierowany jest do lokalnych społeczności na terenach wiejskich i małych miast. Zainspirowała także uczestników spotkania do korzystania z nowoczesnych narzędzi fudraisingu.

Z kolei Artur Łęga – koordynator regionalny –  w ciekawy sposób przedstawił najważniejsze założenia i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Równać Szanse”, który daje szanse na wyrównanie szans młodych ludzi w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Zwrócił także uwagę, jak powinniśmy rozwijać kompetencje społeczne młodych ludzi.

Wiele wątpliwości dotyczących Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rozwiały przedstawicielki Narodowego Instytutu Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Dominika Staniak i Bernadeta Witkowska. W rzeczowy sposób opowiedziały o zmianach jakie zostały wprowadzone w obecnej edycji FIO. Uczestnicy Forum jako jedni z pierwszych w kraju dowiedzieli się także, iż nowa edycja konkursu została ogłoszona właśnie 1 marca.

O konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski szczegółowo z kolei opowiedziała Małgorzata Bartkowiak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Nie mogło także zabraknąć ulubionego konkursu organizacji z subregionu leszczyńskiego – „Wielkopolska Wiara”. O jeszcze szczegółach opowiedziała doradczyni Centrum PISOP – Natalia Szymanowska.

Na zakończenie najnowsze narzędzie wsparcia dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania darowizn przedstawiła Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Narzędzie to działa na platformie ngo.pl.

Całość Forum prowadzona przez Joannę Jękot-Łaźniak, doradczynię Centrum PISOP, została pozytywnie przyjęta przez uczestników.  Także poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Rydzynianka” cieszył się ogromnym powodzeniem.

Zachęcamy także do śledzenia harmonogramu konkursów dla organizacji (kliknij tutaj).

Wydarzenie było częścią projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.