Po IV Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 8.10 br. odbyła się czwarta Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych  lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na IV KOW wpłynęły 3 wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.