Archiwa autora: Lidia Kostrowska

Zagłosuj na Działania Godne Uwagi!

Do 15 listopada można oddawać głosy na inicjatywy,  zrealizowane przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej, zgłoszone do Konkursu „Działania Godne Uwagi”. Szukamy tych, co inspirują i aktywizują!

Na profilu Centrum Inicjatyw Obywatelskich (https://www.facebook.com/PoznanCIL/ ) odbywa się  głosowanie na inicjatywę z Poznania, natomiast na profilu Stowarzyszenia Centrum PISOP (https://www.facebook.com/centrumpisop/ ) można oddawać głosy na działania z pozostałej części Wielkopolski. Głosowanie w ramach Plebiscytu odbywać się będzie poprzez zdobywanie pozytywnych reakcji (funkcje: „Lubię to”, „Super”, „WOW”) pod danym zdjęciem.

Wygrają te działania, które w ramach danego albumu otrzymają najwięcej polubień. Liczymy głosy do 15 listopada do godziny 15.00.

Kliknij TUTAJ i zobacz ile dobrego działo się w Wielkopolsce! Wybierz swojego faworyta, zagłosuj już dziś!

Nagrody dla wszystkich laureatów zostaną przyznane podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się 20 listopada w Poznaniu (po więcej informacji o Gali kliknij tutaj).  Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w mediach, oraz bony na usługi poligraficzne w wartości 250 zł do wykorzystania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

Zatem kciuki w górę!

Konkurs pn. „Działania Godne Uwagi” jest częścią: projektu promującego działania Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania, projektu pn.  „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych” dla pełnomocników i organizacji

W dniu 9 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie odbyły się dwa szkolenia dotyczące nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Dwie grupy odbiorców: pełnomocnicy i przedstawiciele organizacji po części merytorycznej brali aktywny udział w warsztatach mających na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności. Liczymy na pozytywne efekty zdobytej wiedzy.

Szkolenia w Nowym Tomyślu

W imieniu Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Stowarzyszenia Centrum PISOP serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, które dają możliwość  doskonalenia umiejętności oraz podniesienia kompetencji działaczy lokalnych organizacji pozarządowych. Nasi doradcy przeprowadzą 4 szkolenia, które pomogą rozwinąć skrzydła w trzech płaszczyznach działalności organizacji.

W programie:

„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań”

25.10 godz. 15.00- 18.00 sala Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu ul. Witosa 8

15.11 godz. 16.00-19.00 sala sesyjna Nowotomyskiego Ośrodka Kultury ul. Tysiąclecia 3

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego i sprawozdań. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób prawidłowo napisać ofertę realizacji zadania publicznego na nowym wzorze
 • co zmieniło się w umowie o dofinansowanie
 • jak napisać sprawozdanie na nowym wzorze
 • czym jest rozliczanie przez rezultaty.

„ABC tworzenia projektu”

17.10. godz. 9.00-16.00 sala Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu ul. Witosa 8

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 

„Komunikacja i współpraca w zespole”

29.11 godz. 8.30-15.30 sala sesyjna Nowotomyskiego Ośrodka Kultury ul. Tysiąclecia 3

W programie szkolenia omówione zostaną elementy komunikowania tj.: komunikacja wewnętrzna, identyfikacja wizualna, narzędzia komunikowania i zasady ich przygotowywania, relacje z mediami, relacje z partnerami.

Wydarzenia współorganizowane z Burmistrzem Nowego Tomyśla.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod nr tel. 65/520 78 86 lub mailem magdalena.wroblewska@pisop.org.pl

Poznajmy się czyli partnerzy w partnerstwie

3 października odbyło się kolejne spotkanie partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej, instytucji samorządowych, mieszkańców oraz firm. Głównym tematem spotkań jest rozwój turystyki oraz promocja Gminy Wolsztyn oraz powiatu wolsztyńskiego. Podczas spotkania omówiony został sezon letni. Próbowano także określić, kim jest odbiorca działań partnerstwa- czym cechuje się turysta przyjeżdzający do Wolsztyna. Próbowano także określić jakie działanie konsolidujące członków partnerstwa byłoby najciekawsze i najkorzystniejsze dla każdego z uczestników. Szeroko dyskutowano także nad produktem lokalnym związanym z parowozownią oraz terenami rekreacyjnymi Gminy. Ustalono także zakres tematyczny oraz terminy szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych, JST oraz przedsiębiorców w zakresie promocji działalności oraz stworzenia marki lokalnej. Realizowane będą także wizyty studyjne u poszczególnych partnerów.

Partnerstwo powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Centrum PISOP oraz Urząd Miejski Wolsztyn.

Po IV Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 8.10 br. odbyła się czwarta Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych  lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na IV KOW wpłynęły 3 wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.


Aktywne Obywatelskie Leszno

W sobotę 14 września nasi animatorzy i doradcy prezentowali osiągnięcia i możliwości Centrum PISOP na Festynie Aktywnego Obywatelskiego Leszna. Przygotowali ciekawe zabawy, które do stoiska  przyciągnęły tłumy. Dużą popularnością cieszył się  konkurs wiedzy o organizacjach pozarządowych realizujących projekty dofinansowane w ramach konkursów „Aktywni dla Leszna” i „Inicjatywa dla Leszna”.

Natomiast w ramach tygodnia Aktywnego Obywatelskiego Leszna oraz projektu LCIWIS w poniedziałek zorganizowaliśmy w Lesznie warsztat ABC zakładania organizacji pozarządowej.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że Aktywny Obywatel to ja!

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy

Informujemy, iż w dniu 8 października 2019 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych  lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 19.09.2019 r. do 02.10.2019 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (płyta CD lub przesłane drogą mailową na adres karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl).

Regulamin oraz załączniki do pobrania 

Więcej informacji udziela Karolina Mroskowiak pod mailem karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Szkolenie „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań” w Gostyniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach pn. Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: 27 września oraz 4 października 2019 r., w godz. 14.00 – 18.30 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynia, ul. Rynek 2.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego i sprawozdań. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób prawidłowo napisać ofertę realizacji zadania publicznego na nowym wzorze
 • co zmieniło się w umowie o dofinansowanie
 • jak napisać sprawozdanie na nowym wzorze
 • czym jest rozliczanie przez rezultaty.

Podczas szkolenia przeprowadzone będą także konsultacje Programu Współpracy Gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowo przed każdym szkoleniem, w godzinach od 12.30-14.00, planowany jest dyżur doradcy Stowarzyszenia Centrum PISOP. Doradca odpowie na indywidualne pytania przedstawicieli organizacji m.in. w zakresie:

 • zmian w statucie,
 • źródeł finansowania,
 • funkcjonowania organizacji,
 • władz organizacji,
 • konsultacji projektów.

Zapisy przyjmowane będą przez Panią Katarzynę Bartlewicz mailem: kczajczynska(@)um.gostyn.pl oraz pod numerem tel.: 65 575 21 70.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Wielkopolska Wieś Zaprasza na targi do Gołaszyna

Wspólnie Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie zapraszamy na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej „Wielkopolska Wieś Zaprasza”, które odbędą się w sobotę 14 września w godz. 10.00 – 17.00 w Gołaszynie.

Impreza ta ma na celu popularyzowanie dorobku kulturowego wsi oraz promocję jej walorów poprzez prezentację działalności kół gospodyń wiejskich, organizacji i stowarzyszeń agroturystycznych. W wydarzeniu wezmą udział organizacje z powiatów kościańskiego, gostyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego.

W programie tegorocznej imprezy znajdą się m.in.:

– występy zespołów folklorystycznych, w tym zespołu „GOŁASZYNIACY” z Gołaszyna;

– prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich, szkół rolniczych południowej Wielkopolski;

– prezentacja gospodarstw agroturystycznych;

– konkursy: „Prezentacja dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich z regionu południowej Wielkopolski”, „Fartuszek wielkopolskiej gospodyni”, „Stroik dekoracyjny na stół z jesiennych darów natury”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski.

Lokalne Targi Ekonomii Społecznej w Wolsztynie

Już 15.09.2019 r. o godzinie 14.00 zapraszamy do Wolsztyna na Lokalne Targi Ekonomii Społecznej.

Targi odbywają się w ramach Festynu Jesiennego. Mają na celu popularyzowanie dorobku kulturowego wsi oraz promocję jej walorów. Impreza ta jest doskonałą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń i integracji lokalnych kół gospodyń wiejskich, organizacji i stowarzyszeń. Organizacje będą mogły przedstawić swój bogaty dorobek artystyczny, rękodzielniczy itp.

W programie tegorocznej imprezy znajdą się m.in.:

 • Występ zespołu TRIO HENRY
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Wystawy rękodzieła wszelakiego oraz płodów rolnych
 • Lokalne targi ekonomii społecznej
 • Swojskie jadło – Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich
 • Degustacja z prezentacją efektów z realizacji warsztatów kulinarnych przeprowadzonych w ramach projektu „Młodość szansą dla kół gospodyń wiejskich”
 • Konkurs gwary wielkopolskiej
 • Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych
 • Prezentacja COSMETOMATU
 • Przejazdy pociągiem

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.