Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2014 r.

Komisja dokona oceny złożonych przez Beneficjentów Pomocy Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, przy ul. Pl. Metziga 26/6.

W razie pytań prosimy o kontakt z Natalią Pawlicką pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.