Poznajmy się czyli partnerzy w partnerstwie

3 października odbyło się kolejne spotkanie partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej, instytucji samorządowych, mieszkańców oraz firm. Głównym tematem spotkań jest rozwój turystyki oraz promocja Gminy Wolsztyn oraz powiatu wolsztyńskiego. Podczas spotkania omówiony został sezon letni. Próbowano także określić, kim jest odbiorca działań partnerstwa- czym cechuje się turysta przyjeżdzający do Wolsztyna. Próbowano także określić jakie działanie konsolidujące członków partnerstwa byłoby najciekawsze i najkorzystniejsze dla każdego z uczestników. Szeroko dyskutowano także nad produktem lokalnym związanym z parowozownią oraz terenami rekreacyjnymi Gminy. Ustalono także zakres tematyczny oraz terminy szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych, JST oraz przedsiębiorców w zakresie promocji działalności oraz stworzenia marki lokalnej. Realizowane będą także wizyty studyjne u poszczególnych partnerów.

Partnerstwo powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Centrum PISOP oraz Urząd Miejski Wolsztyn.