Promocja organizacji pożytku publicznego

Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego zachęcamy do podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności, a co za tym idzie, również wpływów z 1% podatku należnego od osób fizycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami  agencji komunikacji marketingowej Vision Consulting Group. Spotkanie w formie warsztatu doradczego odbędzie się 22 stycznia 2015 r.  w godz.: 10:00 – 12:00. Specjaliści ds. marketingu przedstawią uczestnikom m.in. jak pracować na rozpoznawalnością organizacji, informować o działaniach i współpracować z mediami. Omówią również w jaki tworzyć materiały promocyjne i zachęcać podatników do przekazania 1% podatku na konto danej organizacji.

Informujemy również, że 28 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 organizacje posiadające status pożytku publicznego będą miały okazję spotkać się z przedstawicielami lokalnych mediów. Będzie to możliwość omówienia prowadzenia kampanii informujących o idei 1%. Warto pamiętać, iż organizacje pożytku publicznego posiadają umocowania ustawowe do wykorzystywania mediów publicznych. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób dotrzeć do społeczeństwa z ideą przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, stworzymy broszurę informującą o takich organizacjach z subregionu leszczyńskiego, udostępnimy informacje na profilu facebook i w newsletterze Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Na spotkania zapraszamy do siedziby Centrum PISOP w Lesznie Pl. J. Metizga 26/6.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Alicją Marcinek, email: alicja.marcinek@pisop.org.pl, tel.: 65 520 78 86.

Serdecznie zapraszamy!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.