Przedsiębiorstwo społeczne – jak to działa?

Jakie korzyści płyną z utworzenia przedsiębiorstwa społecznego – podmiotu, który łączy prowadzenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną? Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 w godz. 13:00 do 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 1.

Dlaczego warto tworzyć przedsiębiorstwa społeczne?

 • Tworzą one nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
 • Integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
 • Produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
 • Pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
 • Umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie ze swoimi marzeniami, potrzebami i umiejętnościami.

Na jakie wsparcie tworząc przedsiębiorstwo społeczne można liczyć?

 • Dotacja inwestycyjna do 200 tys złotych na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i bieżącej działalności do 12 miesięcy,
 • Bezpłatne wsparcie – prawne, marketingowe, podatkowe.

Podczas spotkania opowiemy o:

 • sektorze przedsiębiorczości społecznej w subregionie leszczyńskim,
 • zasadach tworzenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • dobrych praktykach działania przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie adresowane jest  zarówno do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem tel. 797 508 207, lub drogą mailową na adres: biuro(@)owp.koscian.net. 

Serdecznie zapraszamy!