Przyłącz się do „Jarmarku Pomysłów”

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w Targach Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Pomysłów”. Targi odbędą się 20 czerwca 2015 roku w godz. 10:00-14:00 na Rynku w Lesznie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej – PES (tj. m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów ekonomii społecznej, warsztatów terapii zajęciowej) z subregionu leszczyńskiego wśród społeczności lokalnej.

Targi to także okazja dla podmiotów ekonomii społecznej do pozyskania nowych odbiorców, partnerów do współpracy, zjednania sobie wolontariuszy, czy prezentacji własnej działalności.

Zachęcamy wszystkie PES z subregionu leszczyńskiego do włączenia się w to wydarzenie poprzez:

  • zagospodarowanie stoiska sprzedażowego, na którym sprzedawane będą Państwa wyroby (tylko dla organizacji prowadzących działalność odpłatną bądź gospodarczą),
  • zagospodarowanie stoiska wystawienniczego, na którym prezentowana będzie Państwa organizacja (bez sprzedaży i „rozdawania” produktów),
  • przygotowanie animacji w specjalnie przygotowanej strefie np. zajęć dla dzieci, punktu konsultacji ze specjalistą, warsztatów itp., które dodatkowo pozwolą odwiedzającym przybliżyć działalność Państwa organizacji (jako organizator zapewniamy pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia animacji).

Od Państwa zależy zakres zaangażowania w Targi: czy będzie to np. tylko stoisko wystawiennicze, sprzedaż produktów, czy też prowadzone będą dodatkowe działania animacyjne.

W poprzedniej edycji „Jarmarku Pomysłów”, w październiku 2014 r., z okazji do zaprezentowania swojej działalności skorzystało ponad 30 organizacji licznie gromadząc wokół leszczyńskiego Ratusza ponad 1000 odwiedzających. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach m.in. Panoramie Leszczyńskiej, Radiu Elka, Radiu Eska, Radiu Merkury, Telewizji Leszno. Również w tym roku liczymy na duże zainteresowanie mieszkańców subregionu i mediów, stąd nie może tam Państwa zabraknąć!

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) prosimy przesłać najpóźniej do 29 maja br. na adres mailowy: weronika.bota@pisop.org.pl bądź faksem pod numerem: 65 520 78 86.

Targi Ekonomii Społecznej „Jarmark Pomysłów” organizowane są w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

formularz_20.06.2015