Skąd pozyskiwać środki na działania organizacji?

Już 19 lutego w godzinach od 8.00 do 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Międzychodzie odbędzie się bezpłatne szkolenie pn. „Fundraising, czyli o pozyskiwaniu środków na działania organizacji pozarządowych” . Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń z Międzychodu i powiatu międzychodzkiego. Poprowadzi je ekspertka z Centrum PISOP Anna Jądrzyk. Tematy, jakie zostaną podjęte podczas szkolenia to między innymi:

  • Definicja fundraisingu
  • Źródła i metody pozyskiwania funduszy
  • Główne zasady strategii pozyskiwania środków na działania
  • Współpraca  ze sponsorem:
    –  jak zbierać dane o sponsorze,
    –  spotkania ze sponsorem.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu wraz z analizą de minimis (do pobrania poniżej) należy przesyłać mailem najpóźniej do 17 lutego 2015r. na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwość wykorzystania zdjęć wykonanych  w trakcie szkolenia w celach promocyjnych Centrum PISOP.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Anną Lewandowską pod nr tel. 534202561 lub mailem anna.lewandowska@pisop.org.pl.

analiza de minimis

formularz_zgloszeniowy_19.02