Spółdzielnia socjalna „Kreatywni”

 „Kreatywni” – Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni” została zawiązana 24 listopada 2009 roku. Wyróżnia ją to, że jest to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce założona tylko przez osoby niepełnosprawne (współzałożycielami było 8 niepełnosprawnych osób). To zapewne zdeterminowało misję jej działania  – a jest toprzeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dodać należy, iż misja ta – topomysł i inicjatywa Pani Zofii Ziemby – Prezeski Spółdzielni, która od ponad 30 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, a prywatnie sama jest matką niepełnosprawnego syna.

Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz wsparciu Dyrektorki Urzędu Pracy, Pani Barbary Grabowskiej, jak również Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej założenie i zarejestrowanie spółdzielni nie sprawiło problemów, choć początki nie były łatwe…

Początkowo, w ofercie spółdzielni znajdowały się przede wszystkim takie usługi jak: opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, szkolenia i zajęcia przedszkolne oraz  pielęgnacja zieleni, czy sprzątanie. Jednakże po roku bezskutecznych zmagań z formalnościami (wymagania stacji sanitarno-epidemiologicznej) „Kreatywni” zrezygnowali z prowadzenia zajęć przedszkolnych. Swoją aktywność skoncentrowali wokół organizowania imprez okolicznościowych dla dzieci, sprawowania opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz sprzątania. Zmodyfikowana oferta nadal nie była „strzałem w dziesiątkę”: podopiecznych korzystających z opieki nie było zbyt wielu, zleceń związanych ze sprzątaniem było niewiele, brakowało też terenów zielonych do pielęgnacji…  Tymczasem napływały rachunki, które trzeba było opłacić, a pracownicy czekali na swoje wynagrodzenie – naprawdę nie było „lekko”! Z biegiem czasu zaczęło przybywać podopiecznych i zleceń, pomału – z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej.

Obecnie oferta spółdzielni została poszerzona o usługi okolicznościowe, catering i poligrafię.Jednakże nadal podstawowym obszarem zainteresowań „Kreatywnych” jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – z naciskiem na promowanie wśród pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych i oddanych pracowników. W praktyce owa „promocja” odbywa się poprzez organizację szkoleń tematycznych dla pracodawców (spółdzielnia posada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych). Co więcej, „Kreatywni” wspierają również nowozakładane spółdzielnie socjalne – przykładowo, we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi doradztwo prawne, księgowość i kadry.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi i poszerzaniu zakresu działalności spółdzielnia zatrudnia obecnie 38 osób, w tym 36 niepełnosprawnych –  dając im szansę powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Bazując na zdobytym doświadczeniu, aktualnie stara się także o uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej, co umożliwi dalsze poszerzenie działań wspierających osoby niepełnosprawne. Ważnym uwagi jest także fakt, że „Kreatywni” promują stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Podsumowując swoje dotychczasowe poczynania założyciele spółdzielni mówią: „Cieszymy się, że mamy na wynagrodzenia, podstawowe opłaty, rozwijamy się, inwestujemy…”. Nie są to czcze słowa, gdyż dowodem tego stanu rzeczy jest nominacja jaką Spółdzielnia otrzymała w maju 2011 roku. Mianowicie chodzi o nominację do nagrody głównej w ogólnoeuropejskim konkursie PEFONDES dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby w wieku 18 – 30 lat. „Kreatywni” zajęli wówczas drugie miejsce i jako jedyne przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z Polski zostali przykładem dobrych praktyk na całą Europę.

Autorka: Beata Jakubczak, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości