Spółdzielnia socjalna „Nasza Firma”

„Nasza Firma” to spółdzielnia socjalna osób prawnych, zawiązana w 2011 r. przy współudziale gminy Godziesze Wielkie oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej Stobno. Przy jej powstaniu wielką rolę odegrał Pan Józef Podłużny, wójt Godzieszy Wielkich, który przyjaźnie odnosi się do rozwiązań gospodarki społecznej.

Aktywizacja osób bezrobotnych, które posiadają określone kwalifikacje, kompetencje oraz wolę do pracy, wsparcie osób w rozwiązywaniu codziennych problemów i trudności – takie cele przyświecały inicjatywie jaką było założenie spółdzielni socjalnej.

W praktyce zrealizowane zostały poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w godziwych warunkach i za sprawiedliwą płacę. W ten sposób spółdzielnia socjalna „Nasza Firma” odznaczyła się aktywnym, a przede wszystkim – samodzielnym działaniem na rzecz poprawy sytuacji jej członków na rynku pracy.

Spółdzielnia działa w oparciu o zlecenia płynące z gminy. Do najważniejszych oferowanych usług należą:

  • usuwanie awarii wody,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych,
  • naprawa dróg (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych),
  • układanie chodników,
  • utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, odchwaszczanie),
  • wycinka krzaków,
  • czyszczenie rowów,
  • odśnieżanie (dróg, dachów),
  • sprzątanie.

 

Przedstawiony powyżej wybór takiego, a nie innego obszaru działalności „Naszej Firmy” podyktowany został umiejętnościami jakimi dysponowali jej założyciele. W spółdzielni wykorzystywany został potencjał członków – taki jak: przedsiębiorczość, motywacja do działania czy zaangażowanie.

Działalność spółdzielni posiada charakter innowacyjny, ponieważ godzi bardzo odmienne i z pozoru sprzeczne cele takie jak zysk i działalność rynkowa z celami społecznymi – wsparcie grup defaworyzowanych i podmiotowość człowieka.Osoby tam zatrudniane zaczynają proces aktywizacji społecznej i zawodowej, reintegrują się społecznie i z rynkiem pracy.

Niniejszy przykład pokazuje, że spółdzielnie socjalne osób prawnych mogą mieć bardzo duże znaczenia dla lokalnej polityki społecznej!

Autorka: Zuzanna Szczudlik, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości