Spotkanie FIO 2019

Wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego, zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym m.in. założeń konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r.

Spotkania odbędą się w dwóch lokalizacjach:

  • Leszno – 04.12.2018, w godz. 15.00 -19.00 (miejsce w trakcie potwierdzania)
  • Konin – 5.12.2018, w godz. 14.00 -16.40 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, Konin.

Spotkania składać się będą z dwóch części:

– I część prowadzona przez Przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności o konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r., a także Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dodatkowo w Lesznie przewidziana jest prezentacją w zakresie realizacji projektów w partnerstwie.

– II część (po przerwie) przeznaczona będzie dla Realizatorów Mikrodotacji w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, gdzie omawiane będą zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: malgorzata.gruczol(@)pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 do dnia 03.12.2018 r.