Świetlice wiejskie – miejsce dla mieszkańców

Świetlice wiejskie istnieją niemal w każdej wsi. Od lat przez wielu zapomniane, teraz przeżywają swój renesans. Na nowo stają się miejscem, w którym mieszkańcy mogą nie tylko ciekawie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, ale przede wszystkim integrować się i działać w partnerstwie. Coraz więcej inicjatyw na rzecz odnowienia świetlic wiejskich pojawia się także w naszym regionie.

Dobrym przykładem jest wieś Kuczyna. Dzięki staraniom Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz samych mieszkańców świetlica wiejska stała się prawdziwą wizytówką wsi. Prace rozpoczęto od remontu budynku, następnie odnowiono jego otoczenie i parking przed świetlicą. Jak mówi Olga Pierzchlewicz, mieszkanka Kuczyny oraz redaktorka kroniki wsi: „Pięknie ocieplone i odnowione ściany świetlicy oraz ułożona przed nią kostka brukowa wprost zachęcają do odwiedzania i korzystania z tego obiektu.”

Na szczególną uwagę zasługują konsultacje w sprawie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi. Pan Stanisław Janowicz, wspomniany sołtys Kuczyny, zorganizował spotkanie z dziećmi i młodzieżą, aby dowiedzieć się jakiego placu zabaw młodzi oczekują. Powstało więc miejsce do zabaw, wynikające z prawdziwych potrzeb najmłodszych mieszkańców. Po nawiezieniu ziemi i wyrównaniu terenu pod plac zabaw, przyszła kolej na zasianie trawy, którą zasponsorowała lokalna firma.

Mieszkańcy nieustannie wkładają w świetlicę swój trud i serce. Kiedy po zakupie zastawy kuchennej okazało się, że brakuje regału – jeden z mieszkańców zbudował nowy regał do kuchni. Z kolei jedna z mieszkanek wzbogaciła wystrój świetlicy, odnawiając ściany i słupy podpierające strop. W pracach remontowych i porządkowych brały udział również dzieci i grupa młodzieży „Stanisławowie”. Zorganizowali między innymi akcję porządkowania terenu świetlicy oraz okolic. Wraz z Sołtysem postanowili również zadbać o przydrożne drzewka, obcinając i zbierając niepotrzebne gałęzie. Jak wyjaśnia pani Olga: „Stanisławowie” to nieformalna grupa młodzieży, której nazwa powstała od imienia pana Sołtysa. Zawsze można na nich liczyć. Pracują na rzecz wsi, a później bawią się i integrują w ramach organizowanych przez siebie działań.”  To oni często korzystają ze świetlicy, działając bardzo aktywnie na rzecz lokalnej społeczności, głównie prowadząc zajęcia dla najmłodszych. Tegoroczna letnia akcja grupy, prowadzona pod hasłami  „Młodzi – młodszym” i „Bezpieczne wakacje” odniosła prawdziwy sukces. Zajęcia gromadziły mnóstwo dzieci, które miały szanse bardzo ciekawie spędzić czas wakacyjny w swojej miejscowości. Redaktorka kroniki podkreśla „Pamiętajmy, że jeżeli sami nie zabierzemy się do pracy, to nikt za nas tego nie zrobi. Zrobiliśmy pierwszy krok – odnowiliśmy świetlicę i teren wokół niej, a teraz będziemy o to dbać i kontynuować działania na rzecz Kuczyny”.

Efekty odnowienia świetlicy są imponujące, to nie tylko miejsce spotkań, ale i przestrzeń, w której rodzą się inicjatywy lokalne. Na tym etapie warto pomyśleć o powołaniu stowarzyszenia. Mieszkańcy, będąc jego członkami, mogą wówczas ubiegać się o środki finansowe, które posłużą realizacji działań w środowisku lokalnym.

Autorka artykułu: Joanna Jękot – Łaźniak – Animatorka Centrum PISOP.

Artykuł opublikowany w Panoramie Leszczyńskiej, 2014 rok.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami:

„Razem łatwiej”

„Działania na rzecz seniorów – współpraca czy konkurencja?”