Szkolenia w Nowym Tomyślu

W imieniu Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Stowarzyszenia Centrum PISOP serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, które dają możliwość  doskonalenia umiejętności oraz podniesienia kompetencji działaczy lokalnych organizacji pozarządowych. Nasi doradcy przeprowadzą 4 szkolenia, które pomogą rozwinąć skrzydła w trzech płaszczyznach działalności organizacji.

W programie:

„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań”

25.10 godz. 15.00- 18.00 sala Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu ul. Witosa 8

15.11 godz. 16.00-19.00 sala sesyjna Nowotomyskiego Ośrodka Kultury ul. Tysiąclecia 3

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego i sprawozdań. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • w jaki sposób prawidłowo napisać ofertę realizacji zadania publicznego na nowym wzorze
  • co zmieniło się w umowie o dofinansowanie
  • jak napisać sprawozdanie na nowym wzorze
  • czym jest rozliczanie przez rezultaty.

„ABC tworzenia projektu”

17.10. godz. 9.00-16.00 sala Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu ul. Witosa 8

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 

„Komunikacja i współpraca w zespole”

29.11 godz. 8.30-15.30 sala sesyjna Nowotomyskiego Ośrodka Kultury ul. Tysiąclecia 3

W programie szkolenia omówione zostaną elementy komunikowania tj.: komunikacja wewnętrzna, identyfikacja wizualna, narzędzia komunikowania i zasady ich przygotowywania, relacje z mediami, relacje z partnerami.

Wydarzenia współorganizowane z Burmistrzem Nowego Tomyśla.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod nr tel. 65/520 78 86 lub mailem magdalena.wroblewska@pisop.org.pl