Szkolenie „Jak działać zgodnie z prawem?”

Czy wiesz, jak działać zgodnie z prawem?

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, ta stara rzymska zasada obowiązuje do dziś. Gdy się działa w organizacji, trzeba znać przepisy jej dotyczące. Zamiast jednak samemu ślęczeć nad aktami prawnymi, najlepiej przyjść na szkolenie organizowane przez Centrum PISOP.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej, czyli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).

Prawnik Łukasz Waszak opowie o formach prawnych prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, a także o przepisach, na podstawie których działają. Wprowadzi uczestników szkolenia w takie kwestie, jak odpowiedzialność członków zarządu czy rola i kompetencje organów kontroli wewnętrznej. Powie też o zatrudnieniu w tych organizacjach – realizacji przepisów prawa pracy, umowach cywilno-prawnych i wolontariacie w podmiotach ekonomii społecznej.

Szkolenie odbędzie się 12 lutego br. (środa) w godz. 9:00-16:00 w Lesznie przy pl. Metziga 26/6. Udział w nim jest bezpłatny!

Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem lub faksem (alicja.marcinek@pisop.org.pl, 65 520 78 86). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela Alicja Marcinek, tel.  65/520 78 86, mail: alicja.marcinek@pisop.org.pl.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz formularz zgłoszeniowy