Szkolenie: Kuźnia Projektów

Zachęcamy do udziału w Kuźniach Projektów – wyjazdowych szkoleniach organizowanych dla tych, którzy chcą dobrze tworzyć projekty, a także tych którym zależy na ich sprawnej realizacji. Kuźnie odbędą się 12-13 czerwca 2015 r. w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie k. Jarocina.

Ofertę kierujemy w szczególności do oferentów Konkursu Mikrodotacje „Wielkopolska Wiara”.

 1. Dla rozpoczynających realizację projektów zapraszamy do udziału w Kuźni, na którą składa się szkolenie z tematu „Zarządzanie projektem”.  Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
  – koordynowanie projektem, struktura zarządzania
  – kadra projektowa, zakres odpowiedzialności
  – rozliczanie projektów
  – monitoring i kontrola
  – sprawozdawczość.

Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę i przygotować się do sprawnej realizacji działań założonych w projekcie. Poprowadzą je trenerki Centrum PISOP: Ewa Gałka i Anna Paulina Matczuk.

 1. 2.    Dla chcących pracować nad tworzeniem projektów i pisaniem wniosków o dofinansowanie zapraszamy do udziału w Kuźni, na którą składa się szkolenie z tematu:
 • „ABC tworzenie projektu”
 • „Jak zdobyć darczyńców dla organizacji, czyli podstawy fundraisingu”.

Program szkolenia „ABC tworzenia projektu” obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
– etapy projektu

– uzasadnienie realizacji projektu

– charakterystyka grupy docelowej

– działania w projekcie

– harmonogram projektu

– konstruowanie poprawnego budżetu projektu.

Program szkolenia „Jak zdobyć darczyńców dla organizacji, czyli podstawy fundraisingu” obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

– jak zacząć fundraising w organizacji

– od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków

– przykłady  dobrych kampanii fundraisingowych

– techniki fundraisingowe

– konstruowanie apelu do darczyńców

– współpraca ze sponsorem.

Kuźnia, obok zdobycia praktycznej wiedzy nt. tworzenia projektu, będzie okazją do zweryfikowania projektów niedofinansowanych w ramach Konkursu Mikrodotacje „Wielkopolska Wiara” oraz przygotowania się do złożenia oferty w ramach jesiennej edycji tego konkursu.

Szkolenie będzie także szansą do umówienia się z doradczyniami na indywidualne konsultacje pomysłów na projekt.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i odesłanie na adres mailowy: weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem pod nr: 65 520 78 86.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 czerwca br. Liczba miejsc jest ograniczona!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia dojazd, nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński). Jednocześnie zastrzegamy, iż pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają oferenci Konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara”.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy_zarządzanie projektem12-13.06

Formularz zgłoszeniowy_tworzenie projektu12-13.06