Szkolenie z kompetencji cyfrowych

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe z Centrum PISOP! Obsługa edytora tekstu sprawia Ci kłopoty? Excel nadal jest dla Ciebie pełen tajemnic? Zapoznaj się z nimi podczas szkoleń z kompetencji cyfrowych!

Szkolenie z kompetencji cyfrowych obejmuje:

  • Edytor tekstu na poziomie średniozaawansowanym
  • Podstawy obsługi Excela
  • Excel na poziomie średniozaawansowanym

W trakcie szkoleń dowiecie się Państwo jak zacząć pracę z programami oraz jak sprawnie posługiwać się głównymi ich funkcjami. Wiedza zdobyta podczas spotkań pozwoli na swobodną edycję plików i tworzenie dokumentów przydatnych w codziennej pracy w organizacji pozarządowej.

Szkolenie średniozaawansowane z Excela skierowane jest do osób, które chciałyby zapoznać się z bardziej rozbudowanymi możliwościami tego programu. Wiedza ta przydatna będzie zwłaszcza osobom rozliczającym dotacje i tworzącym zestawienia z dużą ilością danych.

Szkolenia z edytora tekstu:

  • 10 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia z Excel

  • 17 lipca – Leszno (poziom podstawowy)
  • 24 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia odbędą się w godz. 8:30 – 15:30 w poniższych miejscach:

  • sala 430 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5 64-100 Leszno

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński, międzychodzki, nowotomyski, grodziski).

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prosimy o wypełnienie dołączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: beata.zabroni@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Informujemy, że ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, iż uczestnik szkolenia musi posiadać własny komputer.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

program edytor tekstu_ogólny

program excel_1_ogólny.docx

program excel_2_ogólny

Formularz_zgloszeniowy_10 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_17 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_24 lipca Leszno