W październiku w Wolsztynie

Najbliższe dni w Wolsztynie wypełnione zostaną przez spotkania organizowanie dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, czy kół gospodyń wiejskich. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wszystkich chętnych zapraszamy:

  • 24.10.2016 r., godz. 10.00-14.00 (Urząd Miejski w Wolsztynie, sala nr 32) na dyżur z prawnikiem
  • 26.10.2016 r., godz. 9.00-13.00 (Urząd Miejski w Wolsztynie, sala nr 32) na dyżur specjalistów w zakresie tworzenia, prowadzenia organizacji i pozyskiwania środków na działania
  • 28.10.2016 r., godz. 14.00-17.00 (Urząd Miejski w Wolsztynie, sala sesyjna) na spotkanie grupowe badające potrzeby organizacji i grup nieformalnych.

Działania realizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wolsztynie.

Zgłoszenia prosimy kierować do Mikołaja Kostaniaka (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Zapraszamy serdecznie!