Wielkopolska Wiara – trwa pierwsza edycja konkursu

Od 4 sierpnia do 25 sierpnia można zgłaszać projekty w konkursie na mikrodotacje Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Oferty w konkursie mogą składać młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł. Środki mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków.

Na co można pozyskać środki?

Pierwsza edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada 2014 r. W ramach kategorii „inicjatyw oddolnych” są to spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne, ale także wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Druga kategoria w konkursie jest dedykowana wyłącznie organizacjom pozarządowym, które mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości, np. poprzez przeszkolenie członków, czy zakup sprzętu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy, może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Gdzie szukać wsparcia?

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą w swoim subregionie lub doradcą wojewódzkim. Kontakt do doradców znajduje się na stronie www.pisop.org.pl/FIO. Co ważne, za skorzystanie z takiego wsparcia można otrzymać dodatkowe punkty. W trakcie trwania konkursu odbywają się także spotkania informacyjne i szkolenia na terenie całego województwa. Terminy spotkań oraz szczegółowe informacje są umieszczane na stronie Centrum PISOP dedykowanej konkursowi: www.pisop.org.pl/FIO

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

FIO_WW_logotyp_kolor