Wizyta studyjna w Gminie Sieraków

Już 30 września 2016 r. odbędzie się wizyta studyjna w Gminie Sieraków. Do udziału w niej zachęcamy wszystkich włodarzy z subregionu leszczyńskiego.

Polityka Unii Europejskiej ukierunkowana jest na rozwijanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami społecznymi. Przykładem dobrze realizowanej współpracy w obszarze zlecania zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a przedsiębiorstwami społecznymi jest gmina Sieraków.

Od  21 maja 2012 r. na terenie gminy Sieraków aktywnie działa Centrum Integracji Społecznej (CIS), będące wspólną inicjatywą podjętą przez Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska, samorząd lokalny Sierakowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie. CIS w Sierakowie jest jedną z ciekawych i skutecznych możliwości aktywizacji zawodowej oraz społecznej mieszkańców gminy Sieraków.  CIS w Sierakowie pełni ważną rolę lokalnej społeczności, a jego działania spotkały się z życzliwym przyjęciem przez mieszkańców gminy.  Z usług Centrum korzystają m.in. jednostki organizacyjne gminy tj. Ośrodek Opieki Społecznej, Sierakowski Ośrodek Kultury, czy Szkoła Podstawowa. Łączna wartość zlecanych zadań w latach 2013-2015 wyniosła ponad milion złotych.

W programie wizyty zaplanowaliśmy:

  • spotkanie z Burmistrzem gminy Sieraków, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorem Centrum Kultury oraz Dyrekcją Szkoły poświęcone współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie
  • prezentacja działalności:

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu
– Przedsiębiorstwa Społecznego Diakonijna
– Kwileckiej Spółdzielni Socjalnej.

Udział w warsztacie należy potwierdzić do 26 września: Natalia Szymanowska (natalia.szymanowska@pisop.org.pl , tel. 65/520 78 86). 

Serdecznie zapraszamy!