Drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r.

Komisja dokona oceny złożonych przez Beneficjentów Pomocy Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej, Wniosków o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, przy ul. Pl. Metziga 26/6.

W razie pytań prosimy o kontakt z Natalią Pawlicką pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl.