Zostań Społecznym Menadżerem

Do 28 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia do bezpłatnej Akademii Społecznych Menadżerów. Do udziału zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego, którzy chcą rozwijać swoje działania, realizować nowe projekty, osiągnąć większą stabilność finansową, czy dotrzeć do nowych odbiorców.

Czym jest Akademia Społecznych Menedżerów?

To cykl czterech trzydniowych zjazdów organizowanych przez Centrum PISOP dla liderów organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce tj.:

I zjazd: 8-10 maja. Zarządzanie organizacją

Uczestnicy dowiedzą się czym jest planowanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Nauczą się budować strukturę organizacyjną, uspójniać działania i usprawniać procesy wewnętrzne, a także współpracować z partnerami.

II zjazd: 26-28 czerwcaBudowanie skutecznego zespołu

Porozmawiamy o metodach rekrutacji pracowników i wolontariuszy, integracji, motywowaniu i rozwoju kompetencji zespołu, współpracy i rozwiązywaniu konfliktów.

III zjazd: 11-13 września. Planowanie finansów.

Uczestnicy nauczą się planować budżet, utrzymywać płynność finansową swojej organizacji. Dowiedzą się, jak ważne jest różnicowanie źródeł finansowania, a także – jak analizować płynność finansową organizacji, dbać o stabilność finansową oraz o jakich aspektach formalnych należy pamiętać, aby zarządzać finansami zgodnie z prawem.

IV zjazd: 9-11 października. Komunikacja.

Po tym zjeździe uczestnicy będą wiedzieć, jak stworzyć identyfikację wizualną organizacji oraz jak komunikować się wewnątrz niej i na zewnątrz. Zyskają wiedzę, jak kontaktować się z mediami i jak zachęcić je do informowania o działaniach organizacji.

Szkolenia poprowadzą specjaliści-praktycy, działacze organizacji pozarządowych. Absolwenci Akademii zyskają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi organizacjami i rozwijać ich potencjał.

Kto może wziąć udział?

Akademia kierowana jest w szczególności do osób zarządzających (prezesów, członków zarządów) stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami i klubami integracji społecznej, towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (czyli podmiotami ekonomii społecznej) z subregionu leszczyńskiego – tj. m. Leszna i powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego.

Jak zorganizowana jest Akademia?

Zjazdy w ramach Akademii trwają od czwartku do soboty. Spotkania odbędą się w maju, czerwcu, wrześniu i październiku.

Uczestnikom Akademii oferujemy: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Absolwenci otrzymają certyfikat Społecznego Menedżera.

Jak można wziąć udział?

Osoby chcące wziąć udział w Akademii Społecznych Menadżerów proszone są wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do Anny Kaczmarek (anna.kaczmarek@pisop.org.pl fax/tel. 65 520 78 86). Na zgłoszenia czekamy do 28 kwietnia br.

W Akademii Społecznych Menedżerów w subregionie leszczyńskim może wziąć udział dwanaście osób. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Akademii?

Udział w Akademii jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.

Do pobrania: