Archiwa autora: Natalia Kęsek

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż 25 lipca 2017 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 12.07.2017 r. do 21.07.2017 r. osobiście w burze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Regulamin oraz załączniki do pobrania tutaj 

Więcej informacji udziela Natalia Szymanowska pod mailem natalia.szymanowska@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

LOWES-układ_logo

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – relacja ze spotkania

W dniach 4-6.07 w Żerkowie odbyło się szkolenie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej pn. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, prowadzone przez Ewę Gałka. Uczestnicy zjazdu mieli okazję w trakcie trzech dni dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób zarządzać przedsiębiorstwem społecznym w oparciu o model BINGO, wspólnie omawiali potencjalne silne i słabe strony organizacji oraz cele przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenie zakończyło się tematem komunikowania i kształtowania relacji zewnętrznych.

Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani poszczególnymi modułami szkolenia oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Jarmark Pomysłów po raz czwarty!

Chcemy, aby 2 września przestrzeń rynku wypełniły fundacjestowarzyszenia, spółdzielnie socjalnie, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego, w szczególności zaś  z miasta Leszna.

Jarmark Pomysłów składać się będzie z dwóch części wystawienniczej i animacyjnej oraz warsztatowej. W specjalnie przygotowanych domkach wystawienniczych podmioty zaprezentują swoją działalność, pochwalą się tworzonymi produktami, pokażą w praktyce czym się zajmują oraz opowiedzą zwiedzającym skąd czerpią pomysły na działania. Będzie też można nabyć produkty (m.in. rękodzieło, przetwory) wytwarzane przez lokalne przedsiębiorstwa społeczne. Obok domków organizacje będą prowadzić różnorodne animacje dla dzieci i dorosłych. Nowością tegorocznego Jarmarku będą towarzyszące mu warsztaty, na które zgłoszenia będą przyjmowane wcześniej.

Jarmark to doskonała okazja do zaprezentowania swojej działalności, pozyskania nowych odbiorców i partnerów do współpracy, czy zjednania sobie wolontariuszy. To także możliwość sprzedaży swoich produktów i usług.

Ze swojej strony zapewniamy:

  • przygotowanie i bezpłatne udostępnienie stoisk (drewnianych domków) i namiotów, w których prowadzona będzie sprzedaż i prezentacja organizacji
  • drobny poczęstunek dla wystawców
  • promocję Jarmarku
  • kontakt z mediami (relacja z Targów będzie „na żywo” relacjonowana na antenie Radia Merkury).

Zgłoszenia do udziału w Targach należy przesyłać najpóźniej do 31 lipca br. mailem na adres  mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86. Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Formularz_Targi_1

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Mikołajem Kostaniakiem pod wskazanym adresem mailowym lub telefonicznie pod nr 65/520 78 86.

Zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznych Targach! To Państwo decydują, w jaki sposób włączą się w to wydarzenie. Nie może tam Państwa zabraknąć!

Targi organizowane są w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W tym roku partnerem Targów jest Urząd Miasta Leszna oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowane ze środków Miasta Leszno.

cpropsleszno

Wsparcie dla Wolsztyna

Ważną częścią działania Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zapewnienie pomocy działającym już fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, klubom i centrom pomocy społecznej oraz innym podmiotom ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. W  szerokiej oferty wsparcia mogą korzystać podmioty z Wolsztyna.

Już 19 lipca zapraszamy na indywidualne spotkania z doradcą. W godzinach od 9.00 – 15.00 odpowie on na wszystkie pytania dotyczące wspierania i rozwijania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie (ul. Rynek 1).

Kolejne szkolenia i spotkania zaplanowane są od września. O wszystkich informacjach będziemy informować na bieżąco.

Zgłoszenia prosimy kierować do Mikołaja Kostaniaka drogą mailową (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl), lub telefonicznie (65 520 78 86).

Jeżeli chcielibyście Państwo spotkać się w swoich siedzibach, również istnieje taka możliwość. Warunkiem jest ustalenie spotkania z doradcą kluczowym – Dagmarą Angier-Sroka (dagmara.angier@pisop.org.pl).

Działania realizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wolsztynie.

Podmioty ekonomii społecznej nawiązują współpracę!

W miniony wtorek (27 czerwca) w Spółdzielni Socjalnej Kamerdyner w Krobi odbyło się spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej działającymi na terenie powiatów gostyńskiego, rawickiego oraz leszczyńskiego.

Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania na temat współpracy oraz możliwości dzielenia się doświadczeniami z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Spotkanie było niezwykle inspirujące dla uczestników oraz dało możliwość zapoznania się różnych podmiotów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami ze spotkania.

Nasz partner brytyjski tym razem odwiedził Polskę!

Franczyzy społeczne oraz współpraca ponadnarodowa to tematy coraz bardziej popularne w Polsce. Dostrzegając ich rolę, Centrum PISOP realizuje projekt pn. „FELIKS – Franczyza jako Efektywna i Lokalna Idea Kooperacji Społecznej” (“Franchising as an Effective Local Idea with Knowledge and Support”).

W ramach projektu pracujemy nad stworzeniem i wdrożeniem modelu franczyzy społecznej, bazując na doświadczeniach brytyjskich. W tych działaniach pomagają nam partnerzy projektowi – Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych oraz partner ponadnarodowy Network for Europe, którego przedstawicielem jest Andy Churchill.

Pierwsze działania projektowe już się odbyły – przedstawicielki Centrum PISOP odwiedziły Wielką Brytanię, aby dowiedzieć się, w jaki sposób prowadzone są franczyzy i jakie wyzwania czekają przy ich realizacji. Kolejna wizyta odbyła się już w Polsce. W dniach 20 – 24 czerwca Poznań odwiedził Andy Churchill, nasz brytyjski partner.

Podczas wizyty w Poznaniu A. Churchill miał możliwość obserwowania 3 ważnych obszarów naszych działań.

Na początku wizyty poznał aktywnych liderów lokalnych, którzy realizują swoje działania na terenie całej Wielkopolski. Podczas dyskusji, podzielił się brytyjskimi przykładami innowacyjnych działań – przede wszystkim w zakresie kultury, wsparcia młodzieży i seniorów. Dodatkowo, opowiedział o sieciowaniu organizacji pozarządowych i innych podmiotów w Wielkiej Brytanii. Następnie w Młodzieżowym Klubie Filmowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta, miał możliwość poznać działania organizacji pozarządowej wspierającej dzieci i młodzież.

Drugi dzień przeznaczony był na poznanie aktywności obywatelskiej w Poznaniu oraz działanie Centrów Inicjatyw Lokalnych – najpierw odwiedziliśmy Stowarzyszenie ASTER w Kiekrzu, które działa głównie w zakresie aktywizowania lokalnej społeczności, głównie osób starszych i prowadzi Klub Seniora. Następnie A. Churchill uczestniczył w konferencji prasowej w Schronie Kultury Europa, podczas której opowiedzieliśmy o aktywności obywatelskiej w Poznaniu, działających CIL oraz ogłoszone zostały wyniki Konkursu Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017.

W piątek z kolei zorganizowany był dzień z przedsiębiorczością społeczną. Podczas spotkania z Panią Aleksandrą Andrzejewską z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przybliżona została tematyka ekonomii społecznej i działań z tego zakresu w Wielkopolsce. Kontynuacją tego tematu była wizyta w Restauracji Dobra i Wino oraz Kawiarni Dobra, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Pan Dominik Marszałek, Prezes Kawiarni, dyskutował z naszym gościem na temat możliwości zwiększania szans osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Wizyta A. Churchilla w Polsce była bardzo efektywna oraz obfitująca w ciekawe refleksje i stwarzająca możliwości nawiązania współpracy między podmiotami polski a brytyjskimi. Wszystkim osobom, które umożliwiły naszemu gościowi poznanie praktyk z zakresu ekonomii społecznej dziękujemy!

Kolejna wizyta studyjna, tym razem w Liverpoolu – już w sierpniu! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.

Materiały: archiwum Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju,

http://www.poznan.pl/mim/info/news/3,107368.html,

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21994992,lokalne-zycie-poznaniakow-podoba-sie-brytyjczykom.html,

archiwum prywatne Ewy Kozłowicz i Ewy Matuszczak

Spotkania animacyjne w Święciechowie

Wójt Gminy Święciechowa i Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Święciechowa do udziału w spotkaniach tematycznych, które odbędą się już w pierwszej połowie lipca.

Data, godzina, miejsce: 4 lipiec 2017 r. (wtorek) godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Możliwości jakie daje prowadzenie działań społecznych w ramach stowarzyszenia lub fundacji.
Odbiorcy: Sołtysi i Rady Sołeckie
Zakresy merytoryczny: Jakie możliwości daje sformalizowanie grup nieformalnych w stowarzyszenie? Stowarzyszenie czy Fundacja? Jaką formę prawną wybrać?

Data, godzina, miejsce: 6 lipiec 2017 r. (czwartek) godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Źródła finansowania działań na rzecz społeczności lokalnej.
Odbiorcy: Organizacje pozarządowe, sołtysi, grupy nieformalne, mieszkańcy.
Zakresy merytoryczny: Czy pieniądze z samorządu gminnego muszą być jedynym źródłem finansowania działań społecznych? Jak i gdzie szukać pieniędzy? Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie? Przyjrzymy się wybranym konkursom by znaleźć rozwiązanie, a nie skupiać się na braku finansów.

 Data, godzina, miejsce: 11 lipiec 2017r. (wtorek) godz. 16:00; świetlica Kuźnia marzeń w Lasocicach
Temat: Jak aktywizować mieszkańców do działania?
Odbiorcy: Młodzież –Marynia, ZMW, MRG
Zakresy merytoryczny: Co motywuje ludzi do działania? Jak zachęcić do współpracy mniej aktywnych mieszkańców. Jak najlepiej dobrać grupę docelową by nie rozczarować się, że nie ma frekwencji na wydarzeniu, imprezie. W jaki sposób promować działania by przynosiły oczekiwane efekty. Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas spotkania warsztatowego

Data, godzina, miejsce: 12 lipiec 2017 r. (środa); godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Możliwość sformalizowania się Kół Gospodyń Wiejskich- szanse i wyzwania.
Odbiorcy: Koła Gospodyń Wiejskich.
Zakresy merytoryczny: Czy można sprzedawać produkty własnoręcznie wytworzone? Jakie istnieją rozwiązania aby bez przykrych konsekwencji prezentować swe umiejętności na piknikach, jarmarkach i innych festynach.

Więcej informacji udziela oraz zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl,  65/520 78 86).

Dzięki finansowaniu ze środków Gminy Święciechowa w ramach oferty „Wsparcie Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Święciechowa” udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

ABC tworzenia projektu w Rakoniewicach

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 29 czerwca w WTZ w Rakoniewicach (ul. Krystyny 30). Początek o godzinie 9.00. Szkolenie poprowadzi Ewa Gałka.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą w  uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie kierowane jest do aktywnych mieszkańców gminy Rakoniewice i młodych organizacji działających na tym terenie.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przesyłać najpóźniej do 28 czerwca mailem na adres: monika.wieczorek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Zapraszamy na warsztaty prawne!

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób organizacje pozarządowe z punktu widzenia prawa mogą prowadzić zbiórki publiczne oraz działalność gospodarczą, zapraszamy na warsztaty prawne na temat: Prawne aspekty prowadzenia zbiórek publicznych lub działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych, które odbędą się w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6)  w piątek, 30.06. w godzinach 9.00 – 11.00. Szkolenie poprowadzi prawnik – Maciej Wypych

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) oraz osoby chcące założyć taki podmiot z subregionu leszczyńskiego (tj. z powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasto Leszno).

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać maila na adres wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, w treści wiadomości wpisując: nazwę reprezentowanego podmiotu (w przypadku już istniejącego podmiotu), imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy. Więcej informacji o warsztacie udziela Wojciech Grześkowiak (wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86).

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Po spotkaniu Lokalnych Liderów

W dniach 19-20.06 odbyło się dwudniowe spotkanie Lokalnych Liderów, które miało charakter konwersacyjno-edukacyjny. Aby teorię poprzeć praktyką i dużą ilością inspiracji, liderzy odwiedzili gminę Jarocin,  gdzie Robert Kaźmierczak- zastępca Burmistrza opowiedział o współpracy z trzecim sektorem, a następnie liderzy mieli okazję zobaczyć dobre przykłady działalności stowarzyszenia i fundacji. Miejsca, które zostały odwiedzone, to:  Stowarzyszenie Dobrej Edukacji z siedzibą w Warszawie, która realizuje program Akadami Dobrej Edukacji w Jarocinie oraz Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi. Są to doskonałe przykłady dobrze prowadzonych placówek oświatowych w gminie Jarocin.

Następnie odbyło się konwersatorium z zakresu edukacji, planowania oraz wyznaczania celów, a także informacjami  z zakresu narzędzi, jakimi dysponują samorządy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Bardzo dziękujemy goszczącym Liderów podmiotom za przedstawienie swojej działalności. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.