Archiwa autora: Natalia Kaźmierska

Po III Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

16 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej

Zbiorcza lista wniosków
Ogólna lista wniosków

Jarmark Pomysłów w Nowym Dębcu

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Pomysłów, który odbędzie się 29 czerwca 2019 r. w Nowym Dębcu, w gminie Kościan.

Podczas tego wydarzenia zaprezentują się podmioty ekonomii społecznej z regionu. Wystawcami będą m.in.:

  • Grupa nieformalna Akademia Św. Mikołaja
  • Klub Seniora
  • Spółdzielnia Socjalna Bon Apettit
  • UKS
  • Koło Gospodyń Wiejskich Lubuszanki
  • Młodzieżowa Rada
  • OSP.

W ramach Jarmarku odbędą się warsztaty:

– wyplatania wianków,

– artystyczne (malowanie kubków, decoupage),

– zdrowego odżywania,

– ekologiczne.

Plakat Jarmark Pomysłów

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2019 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 27.06.2019 r. do 11.07.2019 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej.

Więcej informacji udziela Karolina Mroskowiak pod mailem karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Regulamin-1

Z 2 Biznesplan

Z 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Z 4 Umowa o udzielenie dotacji

Z 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis_n

Z 6 Oświadczenie o pomocy de minimis

Z 7 Oświadczenie o rachunku bankowym

Z 8 Regulamin KOW

Z 9 Karta oceny formalnej

Z 10 karta oceny merytorycznej

Z 11 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dotacja

Z 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wsparcie pomostowe

Z 13a Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem

Z 13b Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem_2019-w022019

Z 14 Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Z 15 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Z 16 Umowa wsparcie pomostowe podstawowe

Z 17 Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Z 18a Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem

Z 18b Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem_2019- 5.03.2019-1

Z 19 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Z 20 Wykaz działalności wykluczonych z WRPO

Z 21 Opinia OWES

Z 22 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Z 23 Oświadczenie_PDO-1

„Poznajmy się” – kolejne spotkanie partnerskie w Wolsztynie

13 czerwca w Biurze Promocji i Turystyki w Wolsztynie odbyło się kolejne spotkanie partnerskie organizacji, przedsiębiorców, instytucji oraz mieszkańców chcących sieciować się i integrować w ramach działań związanych z szeroko pojętym tematem turystyki oraz promocji Gminy Wolsztyn.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności oraz przedstawienie oferty handlowo-społecznej uczestników spotkania. Dyskutowano także o możliwościach wspólnego rozwiązania problemów związanych z promocją turystyki na terenie Wolsztyna. Warsztaty pozwoliły także na spojrzenie na Gminę z perspektywy potencjalnego turysty, ale także Wolsztyniaka-mieszkańca bardzo atrakcyjnego terenu pełnego zasobów zarówno instytucjonalnych jak i naturalnych. Szeroka oferta uczestników spotkania wymaga jednak większych działań marketingowych oraz wzmacniania sieci wzajemnych kontaktów oraz zależności. Wiedza o wzajemnych działaniach, ofercie oraz zasobach może przełożyć się na zwiększenie atrakcyjności Gminy oraz wzrost potencjału gospodarczego partnerów.

Organizatorzy spotkania tj. Gmina Wolsztyn oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP bardzo dziękują uczestnikom za aktywny udział. Na kolejne spotkania zapraszamy we wrześniu!

Zdjęcie ze spotkania

 

Po II Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 18.06 br. odbyła się druga Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na II KOW wpłynęły 4 Wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Ogólna lista wniosków 18.06.2019

Zbiorcza lista wniosków

Partnerstwo na rzecz turystyki gminy Wolsztyn

28 maja br. w Biurze Promocji i Turystyki odbyło się pierwsze  z serii spotkań dotyczących zagadnienia turystyki, produktu oraz marki lokalnej.

W gronie przedsiębiorców, urzędników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano o możliwościach współpracy oraz utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju turystyki Gminy Wolsztyn. Tylko współpraca, wzajemne informowanie oraz kooperacja może przełożyć się na zwiększenie promocji regionu, ale i na wzrost ilości turystów. Podczas spotkanie Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis zachęcał uczestników do sieciowania się oraz przemyślenia tematu stworzenia wspólnej oferty turystycznej, w której swoje produkty mogli by zawrzeć zarówno hotelarze, gastronomia, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich jak i jednostki samorządu terytorialnego. Podczas spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich przedstawił dobrą praktykę funkcjonowania partnerstw lokalnych, a Pan Patryk Skopiec z Turystyki Kolejowej TurKol.pl opowiedział o gotowym już produkcie turystycznym związanym z wolsztyńską parowozownią.

Grupa biorąca udział w spotkaniu zadeklarowała chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Oczywiście każdy mieszkaniec, przedsiębiorca oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej może dołączyć i wziąć aktywny udział w następnych działaniach.

Spotkanie partnerskie Wolsztyn Spotkanie partnerskie Wolsztyn Spotkanie partnerskie Wolsztyn

 

Partnerstwo w Grodzisku

Trwają rozmowy oraz spotkania mające na celu zainicjowanie partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Grodzisku.

21 maja 2019 r. odbyło się spotkanie, którego gospodarzem była Spółdzielnia Socjalna Na Piątkę.

Była to okazja by spotkać się z przedstawicielami Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego, przedstawicielami Starostwa oraz Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Na tym spotkaniu była okazja opowiedzieć o działalności spółdzielni, zaprezentować produkty oraz przedstawić ofertę sprzedażową.

Zdjęcie ze spotkania partnerskiegoZdjęcie ze spotkania partnerskiego Zdjęcie ze spotkania partnerskiego

Zdjęcie ze spotkania partnerskiegoZdjęcie ze spotkania partnerskiego

Partnerstwo w Lesznie

Od kilku miesięcy trwają spotkania mające na celu zbudowanie partnerstwa w Lesznie. Do tej pory odbyły się:

5 lutego 2019 r. – NIC O NAS BEZ NAS – czy partnerstwo wokół przedsiębiorstw społecznych w Lesznie jest potrzebne?

12 marca 2019 r. – Analiza składników gospodarczo-społecznych – BECZKA.

8 maja 2019 r. – Planowanie krótkoterminowe. 

12 czerwca 2019 r. – Jak wspólnie ocalić świat?

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, samorządu oraz instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie. Na ostatnim spotkaniu próbowano nakreślić wspólne cele. Bardzo mocno wybrzmiał temat ekologii i ochrony środowiska. I to właśnie tym tematom będą poświęcone kolejne spotkania zmierzające do utworzenia partnerstwa w Lesznie.

Partnerstwo w Lesznie - zdjęcie 1 64283859_461166044439380_7299501926930972672_nPartnerstwo w Lesznie - zdjęcie 4

Partnerstwo w Lesznie - zdjęcie 3

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielanie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 05.06.2019 r. do 14.06.2019 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej.

Więcej informacji udziela Karolina Mroskowiak pod mailem karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Regulamin-1

Z 2 Biznesplan

Z 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Z 4 Umowa o udzielenie dotacji

Z 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis_n

Z 6 Oświadczenie o pomocy de minimis

Z 8 Regulamin KOW

Z 9 Karta oceny formalnej

Z 10 karta oceny merytorycznej

Z 11 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dotacja

Z 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wsparcie pomostowe

Z 13a Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem

Z 13b Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z Biznesplanem wraz z zestawieniem_2019-w022019

Z 14 Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych

Z 15 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Z 16 Umowa wsparcie pomostowe podstawowe

Z 17 Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Z 18a Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem

Z 19 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Z 20 Wykaz działalności wykluczonych z WRPO

Z 21 Opinia OWES

Z 22 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Z 23 Oświadczenie_PDO-1

 

Forum Ambasadorów Rozwoju Lokalnego

Z wielką przyjemnością zapraszamy przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego tj.: włodarzy, sekretarzy, wyższych urzędników z subregionu leszczyńskiego do udziału w pierwszym Forum Ambasadorów Rozwoju Lokalnego.

Forum to platforma do wymiany doświadczeń, dyskusji i wzajemnej inspiracji. Zadaniem Forum jest dostarczać jego uczestnikom ekspercką wiedzę i umożliwiać kontakt ze specjalistami w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego. Dodatkową korzyścią dla gmin, których przedstawiciele wezmą udział w Forum, jest możliwość zorganizowania działań kierowanych do mieszkańców gminy tj. spotkania animacyjne, targi itp. finansowanych z projektu LOWES.

Forum odbędzie się w dniach 5-6 czerwca br. w Dymaczewie Nowym.

Program pierwszego dnia (godz. 10.00 – 18.00) zapowiada się następująco:

  • wystąpienie gościa specjalnego Iwony Guzowskiej – bokserki, mistrzyni świata, Europy i Polski, polityczki na temat aktywności społecznej oraz kierunkach rozwoju lokalnego w polskich gminach
  • wystąpienie Piotra Masłowskiego zastępcy Prezydenta Miasta Rybnik o oszczędnościach dla miasta ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
  • prezentacja Ewy Gałka Prezeski Zarządu Stowarzyszenia Centrum PISOP o ekonomii społecznej w subregionie.

Drugiego dnia (godz. 8.30 – 12.30) planujemy wizytę studyjną do przedsiębiorstw społecznych z gmin Kościan oraz Śmigiel zajmujących się gastronomią, usługami komunalnymi oraz prowadzeniem żłobka.

Udział w Forum Ambasadorów Rozwoju Lokalnego jest bezpłatny. Stowarzyszenie Centrum PISOP jako organizator zapewnia: nocleg, wyżywienie oraz materiały. W razie potrzeby zapewniamy także transport podczas drugiego dnia wizyty studyjnej.

Zgłoszenia do udziału w Forum przyjmuje oraz więcej informacji udziela Magdalena Wróblewska (magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl, tel. 65/ 520 78 86).

Spotkanie organizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.