Archiwa autora: pisop

Partnerstwo w Lesznie

Czym jest partnerstwo i w jaki sposób można je budować? Na czym może polegać partnerstwo z przedsiębiorstwem społecznym? Czy w Lesznie może się to udać?

 Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu pn. Nic o nas bez nas – czy partnerstwo wokół przedsiębiorstw społecznych w Lesznie jest nam potrzebne? organizowanym 5 lutego br. w godz. 10 – 13 w Ratuszu w Lesznie (mała sala, I piętro).

Spotkanie kierujemy do przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych z Leszna oraz jednostek samorządu terytorialnego: Urzędu Miasta Leszna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas spotkania podyskutujemy o możliwości powołania partnerstwa na rzecz przedsiębiorczości społecznej w Lesznie. Wspólnie zastanowimy się nad możliwością współpracy przedsiębiorstw społecznych między sobą oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailem magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zapraszamy serdecznie!

Razem można więcej!

Życie w małej wiosce nie musi być monotonne i skoncentrowane jedynie na rolnictwie. Ale w jaki sposób dotrzeć do osób żyjących w małych, zamkniętych ścisłych społecznościach? Co zrobić, żeby zaangażować ich do działania i zachęcić do wyjścia z domów? Stowarzyszenie „Razem Raźniej” z Potarzycy pokazało, że jest to możliwe.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „Razem Raźniej” działa od 2015 roku, a jego założycielki działały wcześniej w Kole Gospodyń Wiejskich.
„Razem Raźniej” to stowarzyszenie, które za główny cel działania postawiło sobie integrację i aktywizację mieszkańców oraz organizację życia środowiska lokalnego.
Początki były trudne. Musiałyśmy spełnić wiele formalności, odnaleźć się w gąszczu przepisów i dokumentacji. Z czasem było coraz łatwiej – mówi Renata Szulc, przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem Raźniej”.
Otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony pracowników Urzędu Gminy w Krobi. Pomagali nam przy wypełnianiu wniosków o dotacje oraz udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania – dodaje Agnieszka Kowalska, członkini stowarzyszenia.
Stowarzyszenie działa bardzo aktywnie, włączając w swe działania nie tylko mieszkańców Potarzycy, ale i całej Gminy Krobia. Pierwsze dofinansowania otrzymane w ramach projektu „Wielkopolska Wiara” programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Centrum PISOP, przeznaczono na rozwój stowarzyszenia. W ramach kolejnych grantów zorganizowano wiele wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży.
W tym roku z dofinansowania „Działaj Lokalnie” zakupiliśmy stojaki do rowerów, kosze do śmieci, dokonaliśmy nasadzeń wokół Świetlicy Wiejskiej – dodaje liderka.
Dzięki pracy i zaangażowaniu członkiń Stowarzyszenia  „Gościniec” znajdujący się za salą wiejską staje się coraz bardziej atrakcyjniejszy. Jest to miejsce, gdzie można miło spędzić czas spotykając się ze znajomymi przy ognisku czy też aktywnie korzystając z siłowni zewnętrznej. Społeczność ma również do dyspozycji boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Dzięki działalności Stowarzyszenia zmienia się nie tylko otoczenie Potarzycy, ale także zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne inicjatywy.
Mamy dużo pomysłów na kolejne działania. Jesteśmy przekonane, że wiele z nich uda nam się wprowadzić w życie w kolejnych latach – mówi Renata Szulc.

To zaangażowanie, nie tylko członkiń stowarzyszenia, ale i wolontariuszy wspomagających ich pracę, sprawia, że każdy kolejny projekt jest po prostu skazany na sukces.

Artykuł powstał w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.

ABC tworzenia projektu – szkolenie w Święciechowie

Jarmark Pomysłów w Święciechowie już za nami.
Świąteczny nastrój zagościł zarówno w sercach uczestników, jak i na święciechowskim Rynku.

Zapraszamy wszystkie organizacje biorące udział w Jarmarku na spotkanie podsumowujące wydarzenie. Co się udało, a nad czym należy jeszcze popracować?
O tym podyskutujemy 18 grudnia br. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie (Rynek 14 a)

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się tuż po spotkaniu podsumowującym.
Szkolenie powinno przede wszystkim zainteresować organizacje, które planują starać się o dofinansowanie swoich działań, nie tylko ze środków gminnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu i szkoleniu przyjmuje Magdalena Wróblewska pod nr telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Spotkanie dofinansowane ze środków Gminy Święciechowa.

Szkolenie współfinansowane ze środków  Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Aktywnie w Rawiczu – warsztat doradczy i Kawiarenka NGO

Dobiega końca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum PISOP na terenie Gminy Rawicz. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku spotkaniach dla organizacji pozarządowych.

19 grudnia br. w godz. 11.00 – 15.00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego w Rawiczu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21) odbędzie się ostatni w tym roku warsztat w ramach Mobilnego Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych.

Warsztat będzie miał charakter indywidualny.
Doradca Centrum PISOP odpowie na wszelkie pytania dotyczące:

  • konsultacji oferty składanej w ramach konkursu ofert w gminie,
  • sprawozdawczości ofert,
  • bieżącej działalności Państwa organizacji.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia doradcy.

Również 19 grudnia 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocowym w Rawiczu (ul. Gen. Grota – Roweckiego 9, Rawicz) odbędzie się Kawiarenka dla Organizacji Pozarządowych, która podzielona będzie na dwie części.

W pierwszej części, rozpoczynającej się o godz. 15:30 podsumujemy działania, które miały miejsce w mijającym roku. Porozmawiamy o tym, co się udało, a jakie obszary należy jeszcze wzmocnić.

Kolejna część Kawiarenki odbędzie się o godz. 18:00 i dotyczyć będzie planowania działań na przyszły rok. W ramach tej części zastanowimy się nad wizją współpracy organizacji pozarządowych z terenu gminy Rawicz oraz możliwościami promocji ich działań. Wspólnie zastanowimy się także nad kalendarzem wydarzeń na rok 2019.

Zapraszamy Państwa do udziału w obu częściach Kawiarenki, wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Gminy Rawicz.

Zgłoszenia na spotkania przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

 

Spotkania dofinansowane ze środków Gminy Rawicz.

Spotkanie FIO 2019

Wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego, zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym m.in. założeń konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r.

Spotkania odbędą się w dwóch lokalizacjach:

  • Leszno – 04.12.2018, w godz. 15.00 -19.00 (miejsce w trakcie potwierdzania)
  • Konin – 5.12.2018, w godz. 14.00 -16.40 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, Konin.

Spotkania składać się będą z dwóch części:

– I część prowadzona przez Przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności o konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 r., a także Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dodatkowo w Lesznie przewidziana jest prezentacją w zakresie realizacji projektów w partnerstwie.

– II część (po przerwie) przeznaczona będzie dla Realizatorów Mikrodotacji w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, gdzie omawiane będą zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: malgorzata.gruczol(@)pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 do dnia 03.12.2018 r.

Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie – spotkanie informacyjne w Lesznie

Zakończyły się prace nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW). Jakich zmian w funkcjonowaniu KGW można się spodziewać? Jaki będzie ich status i skąd mogą pozyskać środki na finansowanie działań?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym nowej ustawy o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 3 grudnia w godz. 10:00 – 14:00 w Sali Konferencyjnej Ratusza w Lesznie (I piętro). 
UWAGA! Zmiana miejsca spotkania! 
Zapraszamy do Restauracji Antonińskiej – Sala Konferencyjna (I piętro) ul. Ostroroga 8a, Leszno

Podczas spotkania Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum opowie o:

  • warunkach funkcjonowania KGW w świetle nowej ustawy,
  • sposobach przekształcenia dotychczas istniejących KGW w stowarzyszenia,
  • możliwościach finansowania działalności KGW.

Spotkanie kierujemy do obecnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych, które  chciałyby tworzyć koła w swoich miejscowościach w całym subregionie leszczyńskim.

Zgłoszenia prosimy kierować do Magdaleny Wróblewskiej pod numerem telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Spotkanie bezpłatne, współfinansowane przez Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) oraz Leszczyńskie Centrum Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych (LCIWIS).

Postaw na sport! Zapraszamy do Wolsztyna!

Jak lokalne kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe o charakterze sportowym mogą skorzystać na współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Wolsztynie (Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego).

Do udziału w spotkaniu z przedstawicielami z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego szczególnie zapraszamy reprezentantów klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z subregionu leszczyńskiego o charakterze sportowym.

W programie spotkania:

1) prezentacja działań, możliwości i form współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi.

2) omówienie źródeł finansowania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać mailem na adres magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Magdalena Wróblewska pod wskazanym mailem i numerem tel. 65/520 78 86.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy!

Tworzenie projektu i pozyskiwanie środków na działania – szkolenie w Krobi

Jak efektywnie pozyskiwać środki na działania i w jaki sposób napisać projekt?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC tworzenia projektu i źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizacje, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje działania.

Szkolenie odbędzie 22 listopada  2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wymysłowie
w godzinach od 9:00 do 16:00.

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu,
•    źródła finansowania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na załączonym druku zgłoszenia mailem do 20 listopada br, na adres: beata.zabroni(@)pisop.org.pl .

Szkolenie skierowane jest wszystkich mieszkańców Gminy Krobia oraz do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z gminy Krobia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Krobi.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie

Przygotuj się do konkursu ofert realizacji zadania – zapraszamy na warsztat w Krobi

Wielkimi krokami zbliża się termin ogłoszenia konkursów ofert realizacji zadania publicznego na rok 2019, które skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Krobia.

Zachęcamy do udziału w warsztacie, podczas którego doradca Centrum PISOP, Mikołaj Kostaniak, krok po kroku wyjaśni w jaki sposób poprawnie przygotować ofertę oraz jak opisać swoje działania, aby uzyskać dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2018 w godz. 10:00 – 14:00 w Sali Przemysła II, Wyspa Kasztelańska w Krobi.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Zapraszamy do udziału!

Warsztat dofinansowany ze środków Gminy Krobia.

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – źródła finansowania organizacji

Aktywna i społeczna Gmina Krobia – warsztat doradczy „Źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy na warsztat doradczy, który odbędzie się
15 listopada 2018 br. w godz. 14:00 – 18:00 w Sali Przemysła II, Wyspa Kasztelańska w Krobi.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywnych liderów oraz grupy nieformalne i mieszkańców Gminy Krobia.

Podczas spotkania omówimy:

– zasady pozyskiwania środków,

– pozyskiwanie pieniędzy prywatnych i publicznych,

– mocne i słabe strony różnych metod pozyskiwania funduszy,

– współpracę ze sponsorem.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod numerem telefonu 65 520 78 86 bądź adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl

Warsztat doradczy odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.