Aktualności Leszno

Ostateczna lista wniosków – KOW

Zamieszczamy ostateczną listę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku z uwzględnieniem ocen Komisji Oceny Wniosków z dnia 10.05.2017 roku zwołanej w wyniku procedury odwoławczej. Ostateczna_lista_wniosków_12_05_2017 Zbiorcza-lista_12_05_2017 Czytaj więcej

Po Komisji Oceny Wniosków

W ramach procedury odwoławczej 10 maja 2017 roku odbyła się Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja dokonała ponownej oceny merytorycznej Wniosków, Wnioskodawców którzy złożyli odwołanie od decyzji o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych. Lista z ocenami KOW została zamieszczona poniżej. Ostateczna-lista-wniosków-KOW-10.05.2017 (002) Czytaj więcej

Szkolenie Współpraca z biznesem

Już 25 maja odbędzie się szkolenie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nawiązać współpracę na linii organizacja pozarządowa – przedsiębiorcy. Szkolenie pn. „Współpraca z biznesem” odbędzie się 25 maja w godzinach 8.30 – 15.30 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (pl. J Metziga 26/6). Podczas szkolenia, które poprowadzi Ewa Gałka, prezeska zarządu Centrum PISOP, pojawią […] Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu lustracji w spółdzielniach socjalnych

Po co lustracje w spółdzielniach socjalnych? Jak je przeprowadzać? Jakie są ich koszty? Tych i wielu innych rzeczy będzie można dowiedzieć się na szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP. Szkolenie odbędzie się 19 maja br.(piątek), w godzinach 10.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 10.05.2017 r. w Lesznie odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Więcej informacji udziela […] Czytaj więcej

Jarmark Pomysłów po raz czwarty!

W niedzielę 4 czerwca w Lesznie, już po raz czwarty, organizujemy Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. W tym roku Targi odbędą się na leszczyńskim Rynku! Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w to wydarzenie. Chcemy, aby 4 czerwca przestrzeń rynku wypełniły fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalnie, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady […] Czytaj więcej

Nabór projektów do Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017”

W dniu 23 lutego 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”. Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami […] Czytaj więcej

Po Komisji Oceny Wniosków

19 i 20 kwietnia odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, […] Czytaj więcej

Pieniądze na działania lokalne – spotkanie w Śmiglu

5 000 zł – tyle na działania lokalne można pozyskać w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Burmistrz Śmigla i Centrum PISOP zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 20  kwietnia br. w Śmiglu. W ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły zdobyć pieniądze na działania edukacyjne, sportowe, kulturalne, edukacyjne […] Czytaj więcej