Aktualności Leszno

Akcja Wolontariat!

Jak rozwijać wolontariat w organizacji, czy instytucji? Zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej organizowanym 30 września w Lesznie. Forum kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy) z powiatów: […] Czytaj więcej

Aktywizacja Społeczności Lokalnej

18 września w Gostyniu oraz 22 września w Lesznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu leszczyńskiego do udziału w spotkaniach sieciujących. Tematem spotkań będzie aktywizacja społeczności lokalnych. Podczas spotkań będziemy szukać odpowiedzi m.in. na takie pytania: Jak skutecznie działać w społeczność lokalnej? Jak aktywizować ludzi do działania? Jaką rolę powinni pełnić […] Czytaj więcej

Październik Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do udziału w inicjatywie Październik Ekonomii Społecznej, w ramach której w Lesznie odbędą się Forum Ekonomii Społecznej pn. „Akcja wolontariat!” (30.09.)  oraz Targi „Pomysłobranie” (4.10.). Będzie to już druga edycja wydarzenia, którego główny cel to zaprezentowanie, jak aktywny i różnorodny jest sektor ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim. W ramach inicjatywy zorganizowane zostaną: Forum Ekonomii […] Czytaj więcej

Liderzy Lokalni poszukiwani!

Centrum PISOP zaprasza do współpracy osoby zainteresowane działaniem w swoich środowiskach lokalnych, włączaniem mieszkańców we współpracę na rzecz danej miejscowości lub gminy. W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, z Centrum PISOP współpracuje już dwanaścioro Liderów z subregionu leszczyńskiego, w tym m.in. z Rawicza, Krobi, Kościana czy Rogowa. Osoby zatrudnione na stanowisku Lidera/Liderki […] Czytaj więcej

Konkurs na mikrodotacje – spotkanie z doradcą w Rawiczu

Wszystkie organizacje i grupy z subregionu leszczyńskiego, zainteresowane udziałem w konkursie na mikrodotacje, Centrum PISOP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym w Rawiczu. Doradca subregionalny skonsultuje pomysły, odpowie na pytania i rozwieje wątpliwości. Będzie to również okazja do poznania innych podmiotów i zespołów ubiegających się o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia w Miejsko – Gminnym […] Czytaj więcej

ABC tworzenia projektu – szkolenie w Rawiczu

Centrum PISOP zaprasza na kolejne szkolenie z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka budząca zainteresowanie szczególnie wśród organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą ubiegać się o pozyskanie środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mile widziani są jednak przedstawiciele wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. Szkolenie odbędzie 12 sierpnia 2014 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego […] Czytaj więcej

ABC tworzenia projektu – zaproszenie do Leszna

Jak przekuć ciekawy pomysł w dobry projekt? Już 8 sierpnia w Lesznie odbędzie się kolejna edycja szkolenia „ABC tworzenia projektu”. Będzie to okazja dla wszystkich osób planujących złożenie ofert w zbliżającym się konkursie na mikrodotacje. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00-16.00 i poprowadzi je ekspertka z Centrum PISOP Anna Paulina Matczuk, która wraz z uczestnikami omówi […] Czytaj więcej

ABC tworzenia projektu – tym razem Wolsztyn i Wijewo

Centrum PISOP zaprasza na szkolenie osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie mikrodotacji. Już w lipcu będą one mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w konkursie ogłoszonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach dotacji młode organizacje i grupy nieformalne będą miały szansę zrealizować pierwsze projekty, poznać mechanizm Programu FIO oraz zaplanować swoje działania w przyszłości. […] Czytaj więcej

Wyniki oceny Wniosków o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej!

23 czerwca br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ocena merytoryczna złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie lub  przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokonała oceny 7 Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. W wyniku obrad Komisji powstała lista wniosków uszeregowanych od największej liczby uzyskanych punktów, która została podzielona na listę wniosków […] Czytaj więcej

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. Komisja dokona oceny złożonych przez Beneficjentów Pomocy Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej, Wniosków o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, […] Czytaj więcej