Aktualności Leszno

Fundraising – zdobywanie środków na działania

Gdzie pozyskiwać środki na działania? Jak przekonać sponsora do poparcia naszych inicjatyw? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraising – zdobywanie środków na działania”, które odbędzie się 21 września w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Plac Jana Metziga 26/6) w godzinach 9.00-16.00. Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (tj. […] Czytaj więcej

VIII edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

Od 25 lipca do 16 września 2016 r. organizacje pozarządowe, fundacje firm i menadżerowie mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które angażują się w działania charytatywne. Laureaci uhonorowani zostaną statuetką „Gwiazdy Dobroczynności” oraz otrzymają czek na 5 000 zł, który przekażą wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Do składania nominacji w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności” zaproszone są fundacje, stowarzyszenia, […] Czytaj więcej

Społeczny Start Up! Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne!

Uwaga przedsiębiorstwa społeczne! Do 7 sierpnia możecie zgłosić swój udział w Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne. To już II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation,  we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Społeczny StartUp to program, w ramach którego najbardziej obiecujące i innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne, wyłonione w konkursie, otrzymują doradztwo i […] Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków na działania organizacji – szkolenie w Krzywiniu!

Skąd pozyskiwać środki na działania podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej? Jak skutecznie przekonać sponsorów do włączenia się w nasze inicjatywy? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraising – jak pozyskiwać środki finansowe na działalność?”, które odbędzie się 2 sierpnia w Krzywiniu. Szkolenie organizowane jest w godzinach od 8.00 do 14.00 w […] Czytaj więcej

Pomysł na wieś

W Polsce jest ok. stu wiosek tematycznych. Części z nich udało się na stałe zalicza się do atrakcji turystycznych. Wioskom tematycznym poświęcone będzie spotkanie organizowane 2 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie. Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącemu tematowi. Motywem tematycznym mogą być np. charakterystyczne dla danej wsi uprawy lub hodowla (np. […] Czytaj więcej

Nowe miejsca pracy w subregionie leszczyńskim

Środki z Unii Europejskiej naprawdę pomagają bezrobotnym. Mamy na to niezbite dowody. Od niedawna w subregionie leszczyńskich swoją działalność rozpoczęły trzy przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające 14 osób, które do tej pory nie mogły znaleźć pracy. Wśród nowych przedsiębiorstw społecznych są dwie spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenie, które rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej. Dwie nowopowstałe spółdzielnie socjalne jako swoją […] Czytaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna w Krobi

28 czerwca do gminę Krobi odwiedzili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Borku Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Pakosławia, Rawicza, Święciechowy i Wijewa. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej  w subregionie leszczyńskiego. Gmina Krobia jest przykładem dobrze realizowanej współpracy w obszarze zlecania zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami społecznymi. Na terenie gminy prężnie […] Czytaj więcej

Kolejne miejsca pracy w subregionie leszczyńskim

Miło nam poinformować, że Komisja Oceny Wniosków, która 29 czerwca spotkała się w Lesznie, zadecydowała o przyznaniu środków finansowych na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy dla dwóch przedsiębiorstw społecznych: – Przedsiębiorstwu Społecznemu – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o. o. – Stowarzyszeniu „Pro-Activ”. Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej. ogólna lista […] Czytaj więcej

Targi Ekonomii Społecznej–Jarmark Pomysłów już za nami!

18 czerwca odbyła się największa impreza promująca podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. Targi Ekonomii Społecznej w tym roku odbyły się podczas Pikniku Szybowcowego gromadząc tysiące odwiedzających! Targi rozpoczęły się o godzinie 10:00 i trwały aż do godziny 18:00.  Jak co roku, symbolem Targów był Kogut. W ramach Jarmarku Pomysłów zaprezentowały się 24 podmioty ekonomii […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 29 czerwca odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Nabór […] Czytaj więcej