Aktualności Leszno

Elementarz tworzenia projektu

Już wkrótce ruszy Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przygotowanie dobrego projektu. Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC tworzenia projektu”, którego pierwsza część odbędzie się 6 kwietnia w Czempiniu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Szkolenie w praktyczny sposób przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. […] Czytaj więcej

Specjaliści dla rawickich organizacji

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Rawiczu specjaliści Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będą teraz częściej gościć w naszym mieście. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz mieszkańcy. W pierwszej kolejności specjaliści Ośrodka zajmą się reaktywacją realizowanych niegdyś w Rawiczu Kawiarenek dla organizacji pozarządowych. Spotkanie na ten temat odbędzie się 6 […] Czytaj więcej

Zmierz efekty swoich działań społecznych! – Spotkanie Klubu Asa Biznesu

Działania społecznie odpowiedzialne powinny przynosić firmie określone korzyści, które odpowiednio mierzone, szybko przekładają się na wyniki przedsiębiorstwa. Zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Asa Biznesu organizowanym 6 kwietnia w Rydzynie (ul. Przemysłowa 1). Spotkania Klubu Asa Biznesu skierowane są do przedsiębiorców, liderów biznesu, specjalistów ds. marketingu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), aby osiągnąć długofalowe biznesowe korzyści dla firmy […] Czytaj więcej

Forum Organizacji Pozarządowych

ZAPRASZAMY Przedstawicieli stowarzyszeń oraz pozostałych aktywnych mieszkańców i społeczników na kolejne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Zebranie odbędzie się w poniedziałek 20 marca, o godz. 17.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu Więcej informacji znajdziesz na: http://www.czempin.pl/Forum_Organizacji_Pozarzadowych_38341.html Czytaj więcej

Pieniądze na rozwój

Szukając pieniędzy na swoje działania przedsiębiorstwa społeczne mogą sięgnąć po dotacje lub po pożyczki. Na jakich warunkach dostępne są te instrumenty finansowe? Zapraszamy do udziału w spotkaniu planowanym na 22 marca w Lesznie. Z końcem grudnia 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, który na terenie m.in. województwa wielkopolskiego, będzie udzielał […] Czytaj więcej

Szkolenie „Zarządzanie finansami”

Skąd czerpać pieniądze na działalność? Jak planować i zarządzać finansami stowarzyszenia czy fundacji? Jak planować budżet? Tego i wielu innych rzeczy będzie można się dowiedzieć na szkoleniu organizowanym przez Centrum PISOP. Szkolenie pt. „Zarządzanie finansami” odbędzie się 15 marca w godzinach 8.30 – 15.30 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (plac Jana Metziga 26). W […] Czytaj więcej

Po Komisji Oceny Wniosków

14 i 15 lutego odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków w lutym

Z wielką przyjemnością informujemy, że 14-15.02.2017 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Nabór wniosków […] Czytaj więcej

Myśl projektowo – dodatkowy termin szkolenia

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem „ABC tworzenia projektu”, proponujemy Państwu dodatkowy termin szkolenia - 1 lutego (w godz. 8.30 do 15.30) w biurze Centrum PISOP w Lesznie. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu […] Czytaj więcej

Myśl projektowo – zaproszenie do udziału w szkoleniu

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 31 stycznia (w godz. 8.30 do 15.30) w biurze Centrum PISOP w Lesznie. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie […] Czytaj więcej