Aktualności Leszno

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

Realizacja projektów wymaga od organizacji między innymi umiejętności prawidłowego ich rozliczenia. W jaki sposób powinno się to robić, dowiedzą się uczestnicy spotkania pn. „Jak poprawnie rozliczyć projekt” organizowanego 6 października w Krzywiniu. Spotkanie odbędzie w godz. od 15.00 do 18.00 w Salce Narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu i kierowane jest do przedstawicieli fundacji i […] Czytaj więcej

Myślenie projektowe – szkolenie w Rydzynie

Czy istnieje jakiś przepis na to, jak ubrać nasz pomysł w ramy wniosku o dofinansowane? Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Myślenie projektowe”, które odbędzie się 11 października br. w Rydzynie. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu Gminy Rydzyna. Podczas […] Czytaj więcej

Wizyta studyjna w Gminie Sieraków

Już 30 września 2016 r. odbędzie się wizyta studyjna w Gminie Sieraków. Do udziału w niej zachęcamy wszystkich włodarzy z subregionu leszczyńskiego. Polityka Unii Europejskiej ukierunkowana jest na rozwijanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami społecznymi. Przykładem dobrze realizowanej współpracy w obszarze zlecania zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a przedsiębiorstwami społecznymi jest gmina Sieraków. […] Czytaj więcej

Po trzeciej Komisji Oceny Wniosków

15 i 16 września odbyła się, trzecia już z kolei, Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Na wrześniowy termin KOW wpłynęło 8 wniosków. Miło nam poinformować, że […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 15-16.09.2016 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Nabór […] Czytaj więcej

Fundraising – zdobywanie środków na działania

Gdzie pozyskiwać środki na działania? Jak przekonać sponsora do poparcia naszych inicjatyw? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraising – zdobywanie środków na działania”, które odbędzie się 21 września w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Plac Jana Metziga 26/6) w godzinach 9.00-16.00. Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (tj. […] Czytaj więcej

VIII edycja Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

Od 25 lipca do 16 września 2016 r. organizacje pozarządowe, fundacje firm i menadżerowie mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które angażują się w działania charytatywne. Laureaci uhonorowani zostaną statuetką „Gwiazdy Dobroczynności” oraz otrzymają czek na 5 000 zł, który przekażą wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Do składania nominacji w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności” zaproszone są fundacje, stowarzyszenia, […] Czytaj więcej

Społeczny Start Up! Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne!

Uwaga przedsiębiorstwa społeczne! Do 7 sierpnia możecie zgłosić swój udział w Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne. To już II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation,  we współpracy z Bankiem Pekao S.A. Społeczny StartUp to program, w ramach którego najbardziej obiecujące i innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne, wyłonione w konkursie, otrzymują doradztwo i […] Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków na działania organizacji – szkolenie w Krzywiniu!

Skąd pozyskiwać środki na działania podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej? Jak skutecznie przekonać sponsorów do włączenia się w nasze inicjatywy? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraising – jak pozyskiwać środki finansowe na działalność?”, które odbędzie się 2 sierpnia w Krzywiniu. Szkolenie organizowane jest w godzinach od 8.00 do 14.00 w […] Czytaj więcej

Pomysł na wieś

W Polsce jest ok. stu wiosek tematycznych. Części z nich udało się na stałe zalicza się do atrakcji turystycznych. Wioskom tematycznym poświęcone będzie spotkanie organizowane 2 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie. Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącemu tematowi. Motywem tematycznym mogą być np. charakterystyczne dla danej wsi uprawy lub hodowla (np. […] Czytaj więcej