Aktualności Leszno

Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji!

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego! Obecnie trwa ocena merytoryczna, o wynikach której poinformujemy wkrótce! Listy rankingowe: Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie – WW LOWES 2018 Ocena formalna – oferty do poprawy – WW LOWES 2018 Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. […] Czytaj więcej

Marketing w podmiotach reintegracyjnych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych na szkolenie marketingowe, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku.  Podczas szkolenia specjaliści ds. marketingu opowiedzą o: -Rozpoznaniu i charakterystyce klientów, -Gdzie szukać potencjalnych klientów i w jaki sposób do nich docierać, -W jaki sposób wypracować silną i konkurencyjną markę i w jaki sposób utrzymać ją na rynku -Jak odpowiednio […] Czytaj więcej

Zadowolony klient to wysoka sprzedaż – szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych

Profesjonalna obsługa klienta i zwiększenie sprzedaży w przedsiębiorstwie społecznym będzie tematem szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia br. w Lesznie. W programie szkolenia m.in.: -kompleksowa obsługa klienta, -badanie potrzeb klienta, -w jaki sposób skonstruować skuteczną ofertę i przeprowadzić negocjacje. Szkolenie będzie szczególne przydatne przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność […] Czytaj więcej

Zaplanujmy wspólnie działania w Pakosławiu!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Pakosławiu (ul. Parkowa 15). Spotkanie będzie miało na celu wspólne zaplanowanie wydarzenia towarzyszącego Turniejowi Wsi w Pakosławiu. Będzie to także doskonała okazja do wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń między organizacjami z terenu gminy Pakosław. Animatorka Centrum […] Czytaj więcej

As Biznesu zaprasza do Pakosławia

Działania społecznie odpowiedzialne powinny przynosić firmie określone korzyści, które odpowiednio mierzone, szybko przekładają się na wyniki przedsiębiorstwa. Wspólnie z Fundacją Rodziny Duda zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Asa Biznesu organizowanym 17 kwietnia w pałacu w Pakosławiu (ul. Parkowa 14).   Spotkania Klubu Asa Biznesu skierowane są do przedsiębiorców, liderów biznesu, specjalistów ds. marketingu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności […] Czytaj więcej

Spotkania informacyjne

Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego już ruszył! Aby poznać Regulamin Konkursu i wszystkie wytyczne, zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych organizowanych na terenie subregionu leszczyńskiego! Najbliższe spotkania i konsultacje zorganizowane zostaną w: 28.03.2018 – Pępowo, Urząd Gminy, ul. St. Nadstawek 6, godz. 9.00-13.00. Prowadzący: Mikołaj Kostaniak. 28.03.2018 – Pogorzela, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Pogorzeli, Plac Powstańców […] Czytaj więcej

Konsultacje projektów w Rawiczu w ramach Wielkopolskiej Wiary

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów w ramach konkursu Wielkopolska Wiara.  Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenia współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Budżet przeznaczony na dotacje to maksymalnie 350 000,00 zł.Działania projektowe muszą być skierowane do mieszkańców […] Czytaj więcej

Spotkanie nt. „Źródła finansowania działań społecznych” w Wolsztynie

4 kwietnia o godzinie 15.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym fundraisingu czyli procesu zdobywania funduszy. Podczas spotkania organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, przedsiębiorstwa społeczne)oraz grupy nieformalne dowiedzą się o aktualnych konkursach dla NGO. Podczas spotkania omawiane będą także rodzaje działalności organizacji, w tym działalność statutowa- nieodpłatna i nieodpłatna oraz gospodarcza. Od […] Czytaj więcej