Aktualności Leszno

Sport, pasja, współpraca!

Serdecznie zapraszamy liderów i członków klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu, turystyki i rekreacji na spotkanie branżowe pn. „Sport, pasja, współpraca!”, które odbędzie się 2 marca 2015 r. w godz. 15:00-19:00 w siedzibie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie. Gospodarzem spotkania oraz głównym prelegentem będzie poseł na Sejm RP i wieloletni działacz […] Czytaj więcej

Kompleksowe doradztwo księgowe – deklaracje podatkowe CIT i PIT

Tematem kolejnego spotkania z księgową dot. sprawozdawczości finansowej w organizacji będzie przygotowanie deklaracji podatkowych CIT i PIT. Jakie zmiany zaszły w składaniu CIT-8 i niektórych PIT-ów w 2015 roku? Jak wypełnić deklaracje podatkowe, do kiedy i jak należy je złożyć? Czy organizacji potrzebny jest podpis elektroniczny?  Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli księgowa z […] Czytaj więcej

Finanse w NGO – szkolenie w Kościanie

Skuteczność działania organizacji pozarządowej zależy w dużym stopniu od uporządkowanej i prawidłowo prowadzonej księgowości. Wymaga to jednak znajomości specyfiki rachunkowej NGO. W celu przygotowania osób zaangażowanych w pracę w organizacjach pozarządowych do samodzielnego prowadzenia księgowości Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza 19 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 na szkolenie pn. „Finanse w […] Czytaj więcej

Szkolenie w Gostyniu – księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych

Osoby odpowiedzialne za księgowość w organizacji pozarządowej, a także osoby działające w organizacji chcące poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.: „Podstawy finansowe działalności organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się  12 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256). Szkolenie poprowadzi Joanna […] Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie z Kulturą

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu subregionu leszczyńskiego, działających w sferze kultury  do udziału w spotkaniu branżowym pn.: „Czy kultura broni się sama?”. Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2015 r. w KLUBIE za kulisami w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w godz. 14:00-18:00. Gościem Specjalnym spotkania będzie Agata Biziuk – dramaturg i reżyser […] Czytaj więcej

Szkolenie „Tworzenie oferty przez NGO (zadania publiczne)” w Wolsztynie

Centrum PISOP w ramach Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w  bezpłatnym szkoleniu dot. zasad tworzenia projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (ul. Rynek 1) w godz. 9:30-16:15. O tym jak pomysły przełożyć na strukturę […] Czytaj więcej

Porady księgowej. Bądź czujny! Zmiany w prawie w 2015 r.

Czy wiesz jakie zmiany zaszły w składaniu CIT-8 i niektórych PIT-ów? Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady dotyczące składania formularzy podatkowych. Jeśli Twoja organizacja zatrudnia (zarówno na umowę o pracę jak i umowę o dzieło i umowę zlecenie) więcej niż  5 osób ma obowiązek wysłania wymaganych formularzy do urzędu skarbowego wyłącznie internetowo. W celu samodzielnego […] Czytaj więcej

Kompendium wiedzy o Programie ASOS w jednym miejscu!

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nabór ofert trwa do 2 lutego br. W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „ASOS 2015”, które odbędzie się 21 […] Czytaj więcej

Promocja organizacji pożytku publicznego

Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego zachęcamy do podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności, a co za tym idzie, również wpływów z 1% podatku należnego od osób fizycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami  agencji komunikacji marketingowej Vision Consulting Group. Spotkanie w formie warsztatu doradczego odbędzie się […] Czytaj więcej

Kompleksowe doradztwo księgowe – sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

Konieczność spełnienia obowiązku sporządzenia sprawozdań z działalności podmiotów ekonomii społecznej zbliża się wielkimi krokami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapraszamy do udziału w cyklu spotkań doradczych z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych. Pierwsze spotkanie poświęcone zostanie tematyce sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.  Odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w godz. 9:00-11:00 w siedzibie Centrum PIOSP w […] Czytaj więcej