Aktualności Leszno

SENIORZY mają głos

Wspólnie z Burmistrzem Śmigla zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym pn. „SENIORZY mają głos”. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w Sali Wiejskiej w Przysiece Polskiej. W programie: • diagnoza potrzeb środowisk senioralnych z terenu Gminy Śmigiel • warsztaty konsultacyjne dotyczące partycypacji społecznej seniorów • wstępne informacje na temat tworzenia Rad Senioralnych Do udziału w […] Czytaj więcej

Działalność gastronomiczna od kuchni – zaproszenie na spotkanie

Prowadzenie działalności gastronomicznej wymaga ciągłego doskonalenia.  Jak ją skutecznie rozwinąć? Skąd czerpać inspiracje? Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu pn. Działalność gastronomiczna od kuchni, które poprowadzi doświadczony specjalista branży gastronomicznej, od wielu lat z powodzeniem realizujący się w sektorze HoReCa (gastronomiczno – hotelarskim), znawca rynku FMCG (produktów szybkozbywalnych). Spotkanie odbędzie się 6 czerwca […] Czytaj więcej

Zmiana daty „Jarmarku Pomysłów”

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas Targi Ekonomii Społecznej – „Jarmark Pomysłów” zaplanowany na 4 czerwca 2017 r. zostaje przesunięty na termin wrześniowy. O terminie oraz szczegółach wydarzenia będziemy informować w sierpniu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Czytaj więcej

Ostateczna lista wniosków – KOW

Zamieszczamy ostateczną listę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku z uwzględnieniem ocen Komisji Oceny Wniosków z dnia 10.05.2017 roku zwołanej w wyniku procedury odwoławczej. Ostateczna_lista_wniosków_12_05_2017 Zbiorcza-lista_12_05_2017 Czytaj więcej

Po Komisji Oceny Wniosków

W ramach procedury odwoławczej 10 maja 2017 roku odbyła się Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja dokonała ponownej oceny merytorycznej Wniosków, Wnioskodawców którzy złożyli odwołanie od decyzji o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych. Lista z ocenami KOW została zamieszczona poniżej. Ostateczna-lista-wniosków-KOW-10.05.2017 (002) Czytaj więcej

Szkolenie Współpraca z biznesem

Już 25 maja odbędzie się szkolenie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nawiązać współpracę na linii organizacja pozarządowa – przedsiębiorcy. Szkolenie pn. „Współpraca z biznesem” odbędzie się 25 maja w godzinach 8.30 – 15.30 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (pl. J Metziga 26/6). Podczas szkolenia, które poprowadzi Ewa Gałka, prezeska zarządu Centrum PISOP, pojawią […] Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu lustracji w spółdzielniach socjalnych

Po co lustracje w spółdzielniach socjalnych? Jak je przeprowadzać? Jakie są ich koszty? Tych i wielu innych rzeczy będzie można dowiedzieć się na szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP. Szkolenie odbędzie się 19 maja br.(piątek), w godzinach 10.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. […] Czytaj więcej

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 10.05.2017 r. w Lesznie odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Więcej informacji udziela […] Czytaj więcej

Jarmark Pomysłów po raz czwarty!

W niedzielę 4 czerwca w Lesznie, już po raz czwarty, organizujemy Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. W tym roku Targi odbędą się na leszczyńskim Rynku! Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w to wydarzenie. Chcemy, aby 4 czerwca przestrzeń rynku wypełniły fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalnie, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady […] Czytaj więcej