Aktualności

ABC tworzenia projektu – zaproszenie do Leszna

Jak przekuć ciekawy pomysł w dobry projekt? Już 8 sierpnia w Lesznie odbędzie się kolejna edycja szkolenia „ABC tworzenia projektu”. Będzie to okazja dla wszystkich osób planujących złożenie ofert w zbliżającym się konkursie na mikrodotacje. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00-16.00 i poprowadzi je ekspertka z Centrum PISOP Anna Paulina Matczuk, która wraz z uczestnikami omówi […] Czytaj więcej

ABC tworzenia projektu – tym razem Wolsztyn i Wijewo

Centrum PISOP zaprasza na szkolenie osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie mikrodotacji. Już w lipcu będą one mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w konkursie ogłoszonym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach dotacji młode organizacje i grupy nieformalne będą miały szansę zrealizować pierwsze projekty, poznać mechanizm Programu FIO oraz zaplanować swoje działania w przyszłości. […] Czytaj więcej

Wyniki oceny Wniosków o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej!

23 czerwca br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ocena merytoryczna złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie lub  przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Komisja Oceny Wniosków (KOW) dokonała oceny 7 Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. W wyniku obrad Komisji powstała lista wniosków uszeregowanych od największej liczby uzyskanych punktów, która została podzielona na listę wniosków […] Czytaj więcej

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. Komisja dokona oceny złożonych przez Beneficjentów Pomocy Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej, Wniosków o dotację na przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, […] Czytaj więcej

Wyniki uzupełniającej rekrutacji do projektu – Spółdzielnie Socjalne

Informujemy, że zakończyliśmy już rekrutację uzupełniającą  do projektu osób fizycznych zainteresowanych założeniem bądź przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej rekrutacji tj. listę podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę kandydatów odrzuconych. . Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl. lista podstawowa lista kandydatów odrzuconych Czytaj więcej

Nabór wniosków o dotację oraz wsparcie pomostowe

 Informujemy, że do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 8.00 uruchomiony zostaje nabór Wniosków o dotację na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski o dotację oraz Wsparcie pomostowe wraz z kompletem załączników można składać osobiście w biurze Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, w godzinach 8.30 do 15.00 lub za […] Czytaj więcej

Uzupełniający nabór do projektu – dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych!

UWAGA!!! Uruchomiony został uzupełniający nabór do projektu. Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej bądź przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych. Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 16.06.2014 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – […] Czytaj więcej

Wyniki oceny Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej!

W dniach 20-21 maja br. w siedzibie Centrum PISOP, została przeprowadzona ocena merytoryczna złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej. Rekomendowane do otrzymania dotacji zostały Wnioski, które otrzymały co najmniej 60 punktów. Wnioski ocenione pozytywnie otrzymały  dotację w wysokości 19 968 zł na osobę lub 20 000 zł na osobę. Ponadto każdy wniosek […] Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2014 r. Komisja dokona oceny złożonych przez Beneficjentów Pomocy Wniosków o dotację na założenie spółdzielni socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie, przy ul. Pl. Metziga 26/6. W razie […] Czytaj więcej

UWAGA!!! Przedłużony nabór Wniosków o dotację oraz Wsparcie pomostowe.

Informujemy, że do dnia 19 maja 2014 r. przedłużony zostaje nabór Wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.  Wnioski o dotację oraz Wsparcie pomostowe wraz z kompletem załączników można składać osobiście w biurze Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno, w godzinach 8.30 do 15.00  bądź za pośrednictwem poczty […] Czytaj więcej