Aktualności

Konkurs „Wolontariat na medal 2014!”

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie ogłosił Konkurs „Wolontariat na medal 2014!”. Zapraszamy do udziału w Konkursie i zgłaszania lokalnych działań wolontarystycznych, w których organizację zaangażowane są dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: „Wolontariusz junior” – zgłoszone mogą zostać działania wolontarystyczne podejmowane przy […] Czytaj więcej

Planowanie strategiczne – wyznaczanie misji, wizji i celów strategicznych

Dlaczego warto planować i stosować strategię rozwoju i dlaczego często ta praktyka nie jest traktowana priorytetowo przez organizacje pozarządowe? Co daje zhierarchizowanie zadań i ujęcie ich w skoordynowany plan? Jakie są etapy planowania i jak powinna wyglądać misja, wizja i cele strategiczne organizacji? Na te i inne pytania odpowie prowadząca szkolenie Ewa Gałka – prezeska […] Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – Liderzy Lokalni

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację zadań Liderów Lokalnych w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe – realizacja zadań Liderów Lokalnych – LOWES Czytaj więcej

Jarmark pomysłów w Lesznie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Ekonomii Społecznej „Jarmark Pomysłów”, które odbędą 4 października  na Rynku w Lesznie. Spotkanie, który będzie miało miejsce się na leszczyńskim Rynku, to przede wszystkim przedstawienie działań organizacji z subregionu leszczyńskiego. Dla przybyłych na wydarzenie będą czekały liczne stoiska wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej, które przybliżą zgromadzonym różnorodną działalności stowarzyszeń i […] Czytaj więcej

Akcja Wolontariat!

Jak rozwijać wolontariat w organizacji, czy instytucji? Zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej organizowanym 30 września w Lesznie. Forum kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego (tj. w szczególności ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy) z powiatów: […] Czytaj więcej

Aktywizacja Społeczności Lokalnej

18 września w Gostyniu oraz 22 września w Lesznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu leszczyńskiego do udziału w spotkaniach sieciujących. Tematem spotkań będzie aktywizacja społeczności lokalnych. Podczas spotkań będziemy szukać odpowiedzi m.in. na takie pytania: Jak skutecznie działać w społeczność lokalnej? Jak aktywizować ludzi do działania? Jaką rolę powinni pełnić […] Czytaj więcej

Październik Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do udziału w inicjatywie Październik Ekonomii Społecznej, w ramach której w Lesznie odbędą się Forum Ekonomii Społecznej pn. „Akcja wolontariat!” (30.09.)  oraz Targi „Pomysłobranie” (4.10.). Będzie to już druga edycja wydarzenia, którego główny cel to zaprezentowanie, jak aktywny i różnorodny jest sektor ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim. W ramach inicjatywy zorganizowane zostaną: Forum Ekonomii […] Czytaj więcej

Liderzy Lokalni poszukiwani!

Centrum PISOP zaprasza do współpracy osoby zainteresowane działaniem w swoich środowiskach lokalnych, włączaniem mieszkańców we współpracę na rzecz danej miejscowości lub gminy. W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, z Centrum PISOP współpracuje już dwanaścioro Liderów z subregionu leszczyńskiego, w tym m.in. z Rawicza, Krobi, Kościana czy Rogowa. Osoby zatrudnione na stanowisku Lidera/Liderki […] Czytaj więcej

Konkurs na mikrodotacje – spotkanie z doradcą w Rawiczu

Wszystkie organizacje i grupy z subregionu leszczyńskiego, zainteresowane udziałem w konkursie na mikrodotacje, Centrum PISOP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym w Rawiczu. Doradca subregionalny skonsultuje pomysły, odpowie na pytania i rozwieje wątpliwości. Będzie to również okazja do poznania innych podmiotów i zespołów ubiegających się o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia w Miejsko – Gminnym […] Czytaj więcej

ABC tworzenia projektu – szkolenie w Rawiczu

Centrum PISOP zaprasza na kolejne szkolenie z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka budząca zainteresowanie szczególnie wśród organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą ubiegać się o pozyskanie środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mile widziani są jednak przedstawiciele wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego. Szkolenie odbędzie 12 sierpnia 2014 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego […] Czytaj więcej